Zarasų apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Izakas Berolskis Miško medžiagos ir kuro gamyba Laisvės al. 66 Antalieptė
Icikas Šmuelis Manufaktūros prekyba Antalieptė
Eberas Berenšteinas Manufaktūros prekyba Viešoji aikštė Dusetos
Urija Cirlinas Manufaktūros prekyba Vilniaus g-vė 61 Dusetos
Basė Gluchienė Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Dusetos
Ona Joffienė Kepyklos Dusetos
Sona Levitaitė Geležies ir įos dirbinių prekyba Vilniaus g-vė Dusetos
Lipmanas Levitas Javų prekyba Dusetos
Chasė Levitienė Manufaktūros prekyba Dusetos
Boruchas Morduchovičius Javų prekyba Maskvyčių g-vė 30 Dusetos
Sora-Liba Zeliksonienė Restoranai ir traktieriai Viešoji Aikštė Dusetos
Ona Joffienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Dusėtos
Reizė Bleimanytė Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Salakas
Elijašas Braudas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 22 Salakas
Malka Bravienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Salakas
Elka Bravienė Viešbučiai Salakas
Girša Bravo ir Gaidamavičiai Daržovių ir vaisių prekyba Salakas
Joselis Fidelmanas Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 18 Salakas
Fruma Fligelienė Restoranai ir traktieriai Ežerėnų g-vė 7 Salakas
Berkas ir Judelis Geicenai Mėsos prekyba Salakas
Leiba Iciksonas Restoranai ir traktieriai Dukšto g-vė 3 Salakas
J. Jevelsonienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Pratkūnų g-vė 6 Salakas
Z. Kacevas Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Salakas
Chaimas Kuferšteinas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė Salakas
Chaja Levitienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 17 Salakas
Abelis Margolis Kolonialė prekyba Dukšto g-vė Salakas
Sonia Novikienė Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 10 Salakas
Dina Ožinskaitė Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 2 Salakas
Ginda Ožinskienė Manufaktūros prekyba Viešoji aikštė Salakas
Motelis Rozenbergas Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Salakas
Giršas Stoleras Karšyklos Salakas
Mendelis Šeras Karšyklos Salakas
Abelis Šteinas Kolonialė prekyba Salakas
Jankelis Šteinas Kepyklos Salakas
Jankelis, Rocha Šteinas, Kaganienė Manufaktūros prekyba Salakas
Icikas Tokaras Karšyklos Salakas
Icikas Tokeras Manufaktūros prekyba Salakas
Lėja Zacharienė Kolonialė prekyba Salakas
Šmuelis Zilberas Kepyklos Salakas
Icikas Zuratas Kolonialė prekyba Salakas
Sora Bachmanienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Šiaulių g-vė 14 Zarasai
Dovydas Berkalis Geležies ir įos dirbinių prekyba Šiaulių g-vė 5 Zarasai
Abramas Cimermanas Siuvyklos Vytauto g-vė 15 Zarasai
Ida Deičienė Kolonialė prekyba Viešoji Aikštė 7 Zarasai
Zrolis Dratovka Viešbučiai Zarasai
Dovydas Fligelis Pirtys ir vanos Pirties g-vė 38 Zarasai
Gita Gafanavičienė Kolonialė prekyba Šiaulių g-vė 8 Zarasai
Enochas Glazas Dešrų dirbtuvės Viešoji Aikštė Zarasai
Leiba Glikmanas Manufaktūros prekyba Zarasai
Joselis Gononas Kolonialė prekyba Šiaulių g-vė 13 Zarasai
Gordonas ir Okunis Miško medžiagos ir kuro gamyba Zarasai
Ginda Gruimanienė Viešbučiai Bukauto g-vė 1 Zarasai
Giršas Joffe Mėsos prekyba Šiaulių g-vė 16 Zarasai
Chaimas Joffe Siuvyklos Turgaus g-vė 8 Zarasai
Lipmanas Kacevas Karšyklos Sodno g-vė 74 Zarasai
Pitelis Kalmanas Alaus sandėliai Turgaus g-vė Zarasai
Pitelis, Dovydas Kalmanas, Germanas Kolonialė prekyba Pakalnės g-vė 9 Zarasai
Ch. Kopeliovičius Javų prekyba Zarasai
Sora Kovalskienė Saldainių ir šokolado dirbtuvės Viešoji Aikštė 15 Zarasai
Leja Kromienė Karšyklos Turgaus g-vė 1 Zarasai
Geselis Kružas Kepyklos Sinagogos g-vė 5 Zarasai
Jankelis Kurliandas Mėsos prekyba Šiaulių g-vė 47 Zarasai
Zlata Levinienė Viešbučiai Vytauto g-vė 14 Zarasai
Basė Levitaitė Geležies ir įos dirbinių prekyba Viešoji aikštė 61 Zarasai
Joselis Litvinas Manufaktūros prekyba Viešoji aikštė Zarasai
Iska Melnikienė Manufaktūros prekyba Sodnų g-vė 34 Zarasai
Geršonas Mizrochas Trąšų prekyba Zarasai
Abromas Muselevičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Šiaulių g-vė 33 Zarasai
Novik Bros ir Blumberg Miško medžiagos ir kuro gamyba Zarasai
Berelis Novikas Vandens malūnai Šaltupės g-vė 49 Zarasai
Chaimas Okunis Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė Zarasai
Ošeris Okunis Odų prekyba Šiaulių g-vė 38 Zarasai
Mendelis Orlovičius Indų prekyba Turgaus g-vė 5 Zarasai
Abelis Pitelis Gazuotų vandenų dirbtuvės Turgaus g-vė 2 Zarasai
Elijokimas Plikmanas Kolonialė prekyba Šiaulių g-vė Zarasai
Sorė Presienė Siuvyklos Šiaulių g-vė 15 Zarasai
Elijas Rozenas Spaustuvės ir cinkolitografijos Vytauto g-vė 8 Zarasai
Chaikelis Rozenkovičius Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Turgaus g-vė 5 Zarasai
Judelis Rubinšteinas Odų prekyba Šiaulių g-vė 10 Zarasai
Samuilas Rudnickas Galanterijos prekyba Šiaulių g-vė 5 Zarasai
Aronas Šalmanas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Turgaus g-vė 13 Zarasai
Samuelis Šaltuperas Siuvyklos Vytauto g-vė 7 Zarasai
Zalmanas Šmidtas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 18 Zarasai
Raiza Šteimanaitė Viešbučiai Vytauto g-vė 1 Zarasai
Berelis Šteimanas Javų prekyba Vytauto g-vė 13 Zarasai
Abromas Chaimas Šteinas Geležies ir įos dirbinių prekyba Viešoji aikštė 36 Zarasai
Judelis ir Motelis Šternas Mėsos prekyba Šiaulių g-vė 24 Zarasai
Nosenas Šternas Siuvyklos Turgaus g-vė 2 Zarasai
Elijošius ir Boruchas Šulmaans Mėsos prekyba Sinagogos g-vė 9 Zarasai
Eta Švalbienė Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 4 Zarasai
Izraelis Traubas Manufaktūros prekyba Zarasai
Joselis Tregeras Mėsos prekyba Zarasai
Chaja Tregerienė Siuvyklos Pakalnės g-vė 15 Zarasai
Simelis Tregeris Mėsos prekyba Šiaulių g-vė 3 Zarasai
Šajas Vainermanas Daržovių ir vaisių prekyba Vytauto g-vė 11 Zarasai
P.J. Valteris Karšyklos Šiaulių g-vė 29 Zarasai
Leiba Šmidtas Plytinės Zarasai, Petruniškiai