Biržų apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1939 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Mieastas
Chaimas Bekeras Manufaktūros prekyba Rinkos Aikštė 6 Biržai
Geršonas Belickis, Chajet Š. Odų prekyba Rinkos a. 3 Biržai
L. Bindermanaitė Knyginai Vytauto g-vė 12 Biržai
Šliomas Blochas Odų prekyba Krautuvių g-vė 9 Biržai
Š. Brillis Ūkio produktų prekyba Vilniaus g-vė 24 Biržai
Dovydas Calkovičius Saldainių ir šokolado dirbtuvės Pasvalio g-vė 25 Biržai
M. Chaitas Manufaktūros prekyba Rinkos g-vė 18 Biržai
V. Chenkinas Manufaktūros prekyba Rinkos aikštė 2 Biržai
Salomonas Chodosas Manufaktūros prekyba Vytauto g-vė 6 Biržai
Abė Codikovičius Javų prekyba Dagilio g-vė 7 Biržai
Elija Davidovas Komiso ir tarpininkavimo biurai Vytauto g-vė 10a Biržai
Joselis Dimantas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Dagilio g-vė 4 Biržai
Mendelis Dorfanas Avalynės prekyba Krautuvių Eilė 4N Biržai
Šmuel Drumlevič Mėsos prekyba Vytauto g-vė 13 Biržai
A. Ezrachovičius Ūkio produktų prekyba Vytauto g-vė 22 Biržai
Fridmanai Broliai Kolonialė prekyba Vytauto g-vė 26 Biržai
H. Furmanas Mėsos prekyba Biržai
Mauša Gendleris Miško medžiagos ir kuro gamyba Biržai
Šliomas Gendleris Pirtys ir vanos Vytauto g-vė 14 Biržai
Zundelis Gendleris Restoranai ir traktieriai Biržai
Mojsejus Gendleris Lentpjūvės Vytauto g-vė Biržai
Hiršas Geras Geležies ir įos dirbinių prekyba Vytauto g-vė 6 Biržai
Jankelis Geras Javų prekyba Biržai
Leiba Geselevičius Ūkio produktų prekyba Biržai
Ch. Glazeris Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Rinkos g-vė 12 Biržai
Henė Glezerienė Kepurių ir skrybėlių prekyba Rinkos aikštė 12 Biržai
Reizė Glikmanienė Kolonialė prekyba Rinkos Aikštė Biržai
Mauša Hendleris Geležies ir įos dirbinių prekyba Vytauto g-vė 5 Biržai
Šolimas Kacefas Mėsos prekyba Biržai
Lėja Kartūnaitė Manufaktūros prekyba Rinkos Aikštė 1 Biržai
Jonas Kaufmanas Kolonialė prekyba Tilto g-vė 11 Biržai
Samuelis Lapė Avalynės prekyba Rinkos aikštė 15 Biržai
Heselis Lapė Odų prekyba Rinkos aikštė 15 Biržai
Heselis Lapė Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Rinkos g-vė 15 Biržai
Golda Levinaitė Manufaktūros prekyba Turgaus aikštė 12 Biržai
Levinšteinas Skardos dirbinių dirbtuvės Rinkos g-vė Biržai
Abramas Levintanas Odų prekyba Krautuvių g-vė 26 Biržai
Šmuelis Libermanas Kolonialė prekyba Tilto g-vė 24 Biržai
Mackelis Lipšicas Kolonialė prekyba Vytauto g-vė 23 Biržai
Lurje Garo malūnai Rotušės g-vė 15 Biržai
Feibiušas Mariampolskis Kolonialė prekyba Biržai
I. Masas Kolonialė prekyba Vytauto g-vė 20 Biržai
Ena Massienė Manufaktūros prekyba Krautuvių Eilė 28 Biržai
Boruchas Michelsonas Fotografai Ligoninės g-vė 1 Biržai
Mauša Milneris Kolonialė prekyba Biržai
Simchė Moril Geležies ir įos dirbinių prekyba Vilniaus g-vė 5 Biržai
Mejeris Morozas Skardos dirbinių dirbtuvės Vytauto g-vė 11 Biržai
Joselis Movšovičius Ūkio produktų prekyba Vabalninko g-vė Biržai
B. Movšovičius Kepyklos Vilniaus g-vė 10 Biržai
Benjaminas Nidelis Kepyklos Tilto g-vė 12 Biržai
Ruvinas Novosėdzas Manufaktūros prekyba Rinkos aikštė 4 Biržai
Š. Ormanas Kolonialė prekyba Rinkos Aikštė 11 Biržai
Pešė Ošrienė Kolonialė prekyba Krautuvių Eilė 16 Biržai
Chaja Peisachovičiutė Manufaktūros prekyba Rinkos Aikštė Biržai
Ita Peričienė Manufaktūros prekyba Turgaus aikštė 7 Biržai
Chaimas Propisas Javų prekyba Vilniaus g-vė 15 Biržai
J. Rabinas Komiso ir tarpininkavimo biurai Rinkos aikštė 5 Biržai
B. Rabinavičienė Komiso ir tarpininkavimo biurai Krautuvių Eilė 24 Biržai
Moisėjus Raf. Ūkio produktų prekyba Biržai
Izraelis Rėbė Mėsos prekyba Vilniaus g-vė 11 Biržai
J. Rozenkovičius Ūkio produktų prekyba Tilto g-vė 27 Biržai
Urija Sacharas Įvairi mišri prekyba Rinkos Aikštė Biržai
Izraelis Sandleris Mėsos prekyba Rinkos g-vė Biržai
Mauša Sandleris Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Rinkos g-vė 16 Biržai
Motiejus Sandleris Gazuotų vandenų dirbtuvės Vytauto g-vė 14 Biržai
Simonas Smilga Odų prekyba Tilto g-vė 7 Biržai
Mauša Šapiro Galanterijos prekyba Krautuvių Eilė 8 Biržai
Beinė Šermanas Siuvyklos Dagilio g-vė 4 Biržai
Šmerelis Tabakinas Givulių prekyba Biržai
Jokūbas Turla Lentpjūvės Tilto g-vė 51 Biržai
Motelis Vidmanas Givulių prekyba Biržai
Z. Vinas Odų fabrikai ir dirbtuvės Tilto g-vė 30 Biržai
Leizeris Viškinas Galanterijos prekyba Krautuvių Eilė 4 Biržai
Elchononsas Zalmansanas Mėsos prekyba Biržai
Chaimas Zimanas Ūkio produktų prekyba Vytauto g-vė 10a Biržai
Feiga Zundelevičienė Viešbučiai Vytauto g-vė 26 Biržai
Senderis Železnikas Geležies ir įos dirbinių prekyba Tilto g-vė 8 Biržai
Javų prekyba Rotušės g-vė 15 Biržai
A. Baronienė Karšyklos Daujėnai
Karpienė Lentpjūvės Joniškėlio valsč., Joniškėlio dv.
Rocha Joffienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Joniškėlis
M. Joselzonas Ūkio produktų prekyba Linksmoji g-vė Joniškėlis
A. Palecas Ūkio produktų prekyba Vytauto D. g-vė 18 Joniškėlis
Sairija Todės Kolonialė prekyba Vytauto g-vė Joniškėlis
Rivė Todesienė Įvairi mišri prekyba Linksmoji g-vė Joniškėlis
Ruvinas Zlotas Ūkio produktų prekyba Joniškėlis
Chaim Zvidgalas Ūkio produktų prekyba Krinčino valsč., Daniliškio kaim.
Elija Bandas Givulių prekyba Tilto g-vė 2 N.Radviliškis
Elija Bandas Manufaktūros prekyba N.Radviliškis
Minolija Fišerienė Saldainių ir šokolado dirbtuvės N.Radviliškis
Joselis Judovičius Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Turgaus aikštė 1a N.Radviliškis
Mauša Lipšicas Linų ir sėmenų prekyba Biržų g-vė 5 N.Radviliškis
Elija Nankinas Manufaktūros prekyba N.Radviliškis
Šmerelis Nankinas Manufaktūros prekyba Turgaus aikštė 1 N.Radviliškis
Chackelis Vaineras Givulių prekyba N.Radviliškis
Ziza Zomerienė Garo malūnai N.Radviliškis, N. Radviliškio k.
Motelis Kaderas Galanterijos prekyba Pandėlio g-vė Papilys
Motelis Kaderas Linų ir sėmenų prekyba Pandėlio g-vė Papilys
Motelis Krečmeris Linų ir sėmenų prekyba Pandėlio g-vė Papilys
Cilė Achbar Manufaktūros prekyba Pasvalys
Chaimas Bederas Geležies ir įos dirbinių prekyba Pasvalys
Jechononas Feldmanas Elektros stotys Pasvalys
Joselis Fridmanas Ūkio produktų prekyba Pasvalys
Fridmanas J. ir Zalz M. Įvairi mišri prekyba Pasvalys
T. Fridmanienė Manufaktūros prekyba Biržų g-vė 27 Pasvalys
Sorė Gilkovič Manufaktūros prekyba Pasvalys
Bencelis Gutmanas Manufaktūros prekyba Rinkos Aikštė Pasvalys
B. Jofaitė Garo malūnai Pasvalys
Ch. Kapeliušnikas Avalynės prekyba Pasvalys
Icikas Kiršonas Ūkio produktų prekyba Vilniaus g-vė Pasvalys
Abromas Kravecas Geležies ir įos dirbinių prekyba Biržų g-vė 5 Pasvalys
Abromas Kurzonas Odų fabrikai ir dirbtuvės Pasvalys
Chaimas Morozas Virvių dirbtuvės Pasvalys
Nisonas Nakanas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Pasvalys
Samuilis R. Ūkio produktų prekyba Vilniaus g-vė 6 Pasvalys
Leiba Rochmanas Manufaktūros prekyba Rinkos g-vė Pasvalys
Chaja Šapirienė Manufaktūros prekyba Vilniaus g-vė 7 Pasvalys
Sorė Šerčienė Odų prekyba Biržų g-vė Pasvalys
S. Traubė Javų prekyba Turgaus aikštė Pasvalys
Chana Utianskienė Viešbučiai Pasvalys
Elija Zalcmanas Ūkio produktų prekyba Pasvalys
Zivai Broliai Vandens malūnai Pasvalys
Ginda Zomenienė Manufaktūros prekyba Pasvalys
Binas S.J. ir Musenzanas Įvairi mišri prekyba Saločiai
G. Geršonas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Saločiai
Chana Melamed Galanterijos prekyba Saločiai
Elė Novašedzas Įvairi mišri prekyba Saločiai
Frida Rozinkovičienė Dažyklos Saločiai
Šmuelis Rozinkovičius Saldainių ir šokolado dirbtuvės Saločiai
Liuba Zinger Manufaktūros prekyba Saločiai
J. Filmanavičius Vėjo malūnai Saločių valsč., Manikūnų k.
Atlasas ir Zivas Motoriniai malūnai Vabalninkai
Atlasas ir Zivas Verpyklos (vilnų) Vabalninkai
Atlasas ir Zivas Vėlyklos Vabalninkai
Taubė Bandienė Kepyklos Vabalninkai
Feigė Baronienė Įvairi mišri prekyba Vabalninkai
Chackelis ir Zivas Elektros stotys Vabalninkai
Zalmonas Krigeris Vėjo malūnai Vabalninkai
Levinas Lemachas Vėjo malūnai Vabalninkai
Sora Levin Geležies ir įos dirbinių prekyba Vabalninkai
Levas Levinas Kepyklos Vabalninkai
Elija Osri Manufaktūros prekyba Turgavietė 15 Vabalninkai
Izaokas Osteris Kailių dirbtuvės Vabalninkai
Izraelis Tokeris Karšyklos Vabalninkai
Mauša Tokeris Karšyklos Vabalninkai
Bencelis Sandleris Odų prekyba Nepriklausomybės aikštė 12 Vabalninkas
Elija Joselevičius Karšyklos Vabalninkų valsč., Kupreliškės
Hiršas Achbaras Vėjo malūnai Vaškai
Riva Dorfaitė Manufaktūros prekyba Vaškai
Šmuel Kacas Ūkio produktų prekyba Kar. Juozapavičiaus g-vė 11 Vaškai
Berelis Maisteris Vėjo malūnai Vaškai
Noachas Trapido Manufaktūros prekyba Juozapavičiaus g-vė 7 Vaškai
Taubė Vainerienė Kolonialė prekyba Vaškai
Estera Levinienė Manufaktūros prekyba Juozapavičiaus g-vė 3