Kėdainių apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Perecas Bekeris Gazuotų vandenų dirbtuvės Ariogala
Zlatas Kopulis Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Ariogala
Kvantai Br. Vandens malūnai Ariogala
Kvantai Br. Vėlyklos Ariogala
A. Kvantas Elektros stotys Ariogala
Kivelis Abramavičius Ūkio produktų prekyba Ariogala
Srolis Abramovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Ariogala
Chena Aronienė Restoranai ir traktieriai Ariogala
Chonas Bekeras Ūkio produktų prekyba Ariogala
Giršas Bričkas Manufaktūros prekyba Ariogala
Dovydas Glašteinas Manufaktūros prekyba Ariogala
Beilė Gurvičienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Ariogala
Zeldė Kaganavičienė Odų prekyba Ariogala
Mauša, Joselis Kaganavičius, Markovičius Skudurų ir kitų senų daiktų prekyba Vytauto g-vė Ariogala
Gitel Kestinienė Manufaktūros prekyba Vytauto g-vė 46 Ariogala
Aizikas Kušeliauskis Ūkio produktų prekyba Vytauto g-vė Ariogala
Jankelis Laznikas Mėsos prekyba Vytauto g-vė Ariogala
Joselis Markovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Ariogala
Mendelis Šeferis Mėsos prekyba Ariogala
Efraimas Zivas Geležies ir įos dirbinių prekyba Ariogala
Izrael Zlatas, Gordon R. Mėsos prekyba Ariogala
Leiba Sikovičius Lentpjūvės Ariogalos valsč., Ariogalos dv.
Ovsėjus Kaplanas Ūkio produktų prekyba Baisogala
Frumė Nachmanavičienė Manufaktūros prekyba Baisogala
Leonas Butkevičius Garo malūnai Baisogalos valsč., Skapiškių k.
Č. Fidleras Motoriniai malūnai Dotnuva
Mauša Gerberis Odų fabrikai ir dirbtuvės Dotnuva
Šmuila Markus Įvairi mišri prekyba Dotnuva
Izraelis Goldbergas Javų prekyba Dotnuvos stotis
Rodblatas ir Goldbergas Miško medžiagos ir kuro gamyba Dotnuvos stotis
Jankelis Goldinas Vėjo malūnai Dotnuvos valsč., Krostos k.
Nišonas Molkas Įvairi mišri prekyba Gidžiūnų valsč., Pacunėliai
Giršas Šarafinavičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Godžiūno stotis
Mozė Goldbergas Manufaktūros prekyba Tilto g-vė Grinkiškis
Jaruchimas Goldbergas Įvairi mišri prekyba Turgavietė 3 Grinkiškis
Cemachas Kaplanas Mėsos prekyba Grinkiškis
Michelis Kremermanas Manufaktūros prekyba Tilto g-vė Grinkiškis
Samuelis Levi Manufaktūros prekyba Turgaus aikštė Grinkiškis
Blume Lipšicaitė Kepyklos Grinkiškis
Icikas Mirvisas Auksakaliai ir laikrodininkai Grinkiškis
Ošeris Reibšteinas Mėsos prekyba Grinkiškis
Icikas Vaineras Vandens malūnai Grinkiškis
Icikas Vaineris Garo malūnai Grinkiškis
Chana Kušnerienė Manufaktūros prekyba Gudžiūnų valsč., Pocunėlių m.
Lozorius Fridlandas Ūkio produktų prekyba Gudžūnai
Isakas Vaineras Ūkio produktų prekyba Gudžūnai
Noachas Alanas Javų prekyba Josvainiai
Jankelis ir Dovydas Jakobsonai Javų prekyba Josvainiai
Dovydas Joselevičius Vandens malūnai Josvainiai
Chaja Lipninienė Karšyklos Josvainiai
Sima Šteinbachienė Manufaktūros prekyba Josvainiai
Sora Šteinbachienė Įvairi mišri prekyba Josvainiai
Leibas Grinblatas Vandens malūnai Josvainių valsč., Svilių k.
Chaja Alterienė Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė Kėdainiai
Elijas Bavilskis Odų prekyba Gedimino g-vė 46 Kėdainiai
Chaja Berenšteinienė Manufaktūros prekyba Vilniaus a. 2 Kėdainiai
Leizeris ir Jankelis Bergeliai Javų prekyba Kėdainiai
Leizeris Bergelis, Frankas D. Kolonialė prekyba Vilniaus Aikštė 4 Kėdainiai
Mejeras Birgeras Javų prekyba Smilgų g-vė 13 Kėdainiai
Etta Birgerienė Kino teatrai Gedimino g-vė 28 Kėdainiai
Bliumzonas ir Levinas Kolonialė prekyba Vilniaus Aikštė 4 Kėdainiai
Chaimas Blumbergas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 45 Kėdainiai
Leizorius, Zundelis Bukšnevskis, Gurvičius Javų prekyba Skongailių g-vė 2 Kėdainiai
C. Charnas Kirpyklos Gedimino g-vė 14 Kėdainiai
Esta Charnasienė Kolonialė prekyba Gedimino g-vė 14 Kėdainiai
Boruchas Česleris Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Gedimino g-vė Kėdainiai
Gešelis Damareckis Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Z. Frankas Kolonialė prekyba Smilgų g-vė 48 Kėdainiai
I. Freitagas Baldų dirbtuvės Lauko g-vė 10 Kėdainiai
A. ir M. Fridlandai Javų prekyba Gedimino g-vė 60 Kėdainiai
A.J. Fridlandas Geležies ir įos dirbinių prekyba Vilniaus aikštė 1 Kėdainiai
Vigdoras Fridlandas Javų prekyba Vilniaus A. 8 Kėdainiai
Judelis Gadija Kepyklos Skongolių g-vė 2 Kėdainiai
Chaja Gelaitė Viešbučiai Gedimino g-vė 16 Kėdainiai
M. Gelferis Kolonialė prekyba Gedimino g-vė 17 Kėdainiai
Gellai Broliai Garo malūnai Radvilų g-vė 19 Kėdainiai
Izraelis Gellas Geležies ir įos dirbinių prekyba Gedimino g-vė 16 Kėdainiai
Vulfas Gempelis Mėsos prekyba Smilgų g-vė 18 Kėdainiai
Mauša Ginsburgas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 38 Kėdainiai
N. Ginsburgas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 38 Kėdainiai
Zundelis Ginsburgas Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Gedimino g-vė 23 Kėdainiai
Ch. Giršonovičius Alaus sandėliai Smilgų g.28 Kėdainiai
Z. Glašteinas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 42 Kėdainiai
Arija Glauber Kolonialė prekyba Vilniaus Aikštė 10a Kėdainiai
Arija Glauberas Miško medžiagos ir kuro gamyba Vilniaus Aikštė 10a Kėdainiai
Mauša-Icikas Gofenbergas Įvairi mišri prekyba Gedimino g-vė 44 Kėdainiai
Mauša Goldbergas Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Kėdainiai
D. Goldbergienė Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė 4 Kėdainiai
F. Goldinienė Garo malūnai Stoties g-vė Kėdainiai
Motelis Golubovskis Javų prekyba Smilgos g-vė 7 Kėdainiai
Efraimas Gordonas Karšyklos Šėtos g-vė 14 Kėdainiai
Chaja Gordonienė Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Sora-Cipa Gringauzienė Manufaktūros prekyba Sinagogų g-vė 4 Kėdainiai
Zlata Gurvičienė Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 47 Kėdainiai
Chaimas Gurvičius Vaistinės Gedimino g-vė Kėdainiai
Abromas Kaganas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Gedimino g-vė 55 Kėdainiai
Jankelis, Icikas Kaganas, Zilgermanas Javų prekyba Kėdainiai
Grunė Kaganienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Josvainių g-vė Kėdainiai
Grunė Kaganienė Viešbučiai Josvainių g-vė Kėdainiai
Rebeka Kaganienė Siuvyklos Sinagogos g-vė Kėdainiai
Joelis Karnauskas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 40 Kėdainiai
Joselis Karnauskas Odų prekyba Gedimino g-vė 55 Kėdainiai
Joselis Karnauskas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Gedimino g-vė 53 Kėdainiai
Berelis Kaselis Siuvyklos Smilgos g-vė 22 Kėdainiai
Berelis Krigeris Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Gedimino g-vė 47 Kėdainiai
Motelis-Icikas, Gidalis Kušneris, Berzakas Javų prekyba Vilniaus Aikštė 2a Kėdainiai
E. Landsbergaitė-Šapirienė Knyginai Radvilų g-vė 22 Kėdainiai
Beilė Landsbergienė Restoranai ir traktieriai Radvilų g-vė 32 Kėdainiai
Samsonas Levinas Ūkio produktų prekyba Lukšio g-vė Kėdainiai
Basė Levitanaitė Daržovių ir vaisių prekyba Lukšio g-vė 7 Kėdainiai
Giršas Libiotka Mėsos prekyba Gedimino g-vė 21 Kėdainiai
Nechame ir Beilė Melcaitės Įvairi mišri prekyba Gedimino g-vė 48 Kėdainiai
Alteras-Chaimas Melcas Įvairi mišri prekyba Gedimino g-vė 42 Kėdainiai
Icikas Melnikas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Gedimino g-vė 43 Kėdainiai
Abromas Meršeris Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Smilgų g-vė 21 Kėdainiai
Mileris ir Šraderis Odų fabrikai ir dirbtuvės Josvainių g-vė 29 Kėdainiai
Maušas Milheris Gazuotų vandenų dirbtuvės Gedimino g-vė 29 Kėdainiai
Mauša Milneras Alaus sandėliai Gedimino g-vė 53 Kėdainiai
Mauša Milneras Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kėdainiai
Efraimas Morgenšternas Javų prekyba Šėtos g-vė 5 Kėdainiai
Movsevičius ir Kaganas Spaustuvės ir cinkolitografijos Pirties g-vė 2 Kėdainiai
Icikas Movšovičius Javų prekyba Sinagogų A. 16 Kėdainiai
Z. Muzikantas Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Gedimino g-vė 51 Kėdainiai
Vulfas Palones Vaistinės Gedimino g-vė 46 Kėdainiai
Abromas Podlesas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Vilniaus aikštė 12 Kėdainiai
Chana Podliašienė Odų prekyba Vilniaus a. 12 Kėdainiai
Urijas Rabinovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Smilgų g-vė 3 Kėdainiai
Sora Raibšteinienė Mėsos prekyba Radvilų g-vė 20 Kėdainiai
Mordchelis Ratneris Geležies ir įos dirbinių prekyba Gedimino g-vė 52 Kėdainiai
Rebeka Rokovienė Įvairi mišri prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Faivelis Sadauskas Siuvyklos Gedimino g-vė 31 Kėdainiai
Chaimas Solomiras Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Beras Sroclovas Alaus sandėliai Gedimino g-vė 53 Kėdainiai
B. Sroelovas Vaisvynių dirbtuvės Gedimino g-vė 53 Kėdainiai
Ch.J. Šapiras Saldainių ir šokolado dirbtuvės Smilgos g-vė 45 Kėdainiai
Jokūbas Šapiro Muilo dirbtuvės Josvainių g-vė 18 Kėdainiai
Leiba Šeras Javų prekyba Pirties g-vė 8 Kėdainiai
Leiba Šeras Mėsos prekyba Smilgų g-vė 27 Kėdainiai
M. Šerienė Viešbučiai Gedimino g-vė 43 Kėdainiai
Jankelis Ševcas Mėsos prekyba Dotnuvos g-vė Kėdainiai
R. Šlapoberskienė Daržovių ir vaisių prekyba Gedimino g-vė Kėdainiai
Elija Šlapoberskis Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Radviliškio g-vė 19 Kėdainiai
Izraelis Šneideris Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 49 Kėdainiai
Giršas Šneideris Siuvyklos Gedimino g-vė 4 Kėdainiai
Abelis Šteinbachas Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Gilelis Šteinbachas Mėsos prekyba Sinagogų Aikštė Kėdainiai
Maušas Tauba Vailokų dirbtuvės Vilniaus g-vė 4 Kėdainiai
Fogelis ir Rimeris Komiso ir tarpininkavimo biurai Kęstučio g-vė 29 Kėdainiai
Chanė Teperienė Kepyklos Smilgos g-vė 47 Kėdainiai
Berelis Tokeris Javų prekyba Radvilų g-vė 12 Kėdainiai
Vulfas Tropunskis Galanterijos prekyba Gedimino g-vė 49 Kėdainiai
Vulfas Tuberas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Gedimino g-vė Kėdainiai
A. Upnickas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 46a Kėdainiai
Mauša Vandrovas Svaiginamųjų gėralų prekyba Kėdainiai
Mauša Volpertas Geležies ir įos dirbinių prekyba Gedimino g-vė Kėdainiai
Judelis Volpertas Manufaktūros prekyba Gedimino g-vė 35 Kėdainiai
Volpertas J. ir Šapiras M. Kolonialė prekyba Kėdainiai
Volpertas, Šapiras, Gadienė Žibalo, benzino ir tepalų prekyba Stotis Kėdainiai
Jakubas Volpertas, Tureckas, Gutmanas L. Kolonialė prekyba Gedimino g-vė 36 Kėdainiai
Chaja Volpertienė Galanterijos prekyba Gedimino g-vė 59 Kėdainiai
Dora Volpertienė Odų prekyba Gedimino g-vė 54 Kėdainiai
R. Zilberienė Siuvyklos Gedimino g-vė 37 Kėdainiai
Abromas Zilbermanas Mėsos prekyba Radvilų g-vė 15 Kėdainiai
E. Leinas Vaisvynių dirbtuvės Kėdainiai, Naujas miestas
Kaganas Garo malūnai Kėdainių valsč., Juodkiškių k.
A. Zibucas Krakmolo dirbtuvės Kėdainių valsč., Načiūnų dv.
Efraimas Freimanas Vandens malūnai Kėdainių valsč., Vilainių k.
Rocha Felmanienė Manufaktūros prekyba Turgavietė 5 Krakės
Mejeras Gordonas Įvairi mišri prekyba Krakės
Kalmas Lipšicas Manufaktūros prekyba Gudžiūnų g-vė Krakės
Elijas Plotinskis Manufaktūros prekyba Dotnuvos g-vė 1 Krakės
Pesė Benijaminavičienė Manufaktūros prekyba Krakiai
Boruchas Eršanskis Garo malūnai Krakiai
Chaimas Fridas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Krakiai
Elijas Gerberis Odų fabrikai ir dirbtuvės Krakiai
Aronas Goldbergas Mėsos prekyba Krakiai
Itel Gordonienė Kolonialė prekyba Dotnuvos g-vė 3 Krakiai
Gorelichienė Lentpjūvės Krakiai
Leja Jablonskienė Karšyklos Krakiai
Alteris Joselevičius Mėsos prekyba Krakiai
Ruvinas Klinauskas Arklių prekyba Krakiai
M. Mirvisas Įvairi mišri prekyba Krakiai
Maksas Molkas Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Krakiai
Izraelis Movšovičius Ūkio produktų prekyba Gudžiūnų g-vė 4 Krakiai
M. Murvisas Odų fabrikai ir dirbtuvės Krakiai
Chaja Plotinskienė Manufaktūros prekyba Krakiai
Mauša Rieznikas Mėsos prekyba Krakiai
Aizikas Tokeris Javų prekyba Krakiai
Icikas Kostas Vandens malūnai Krakių valsč., Bartkūniškių dv.
Š. Jankelevičius Vandens malūnai Pašušvio valsč., Gulbinų k.
Nochimas Molinas Restoranai ir traktieriai Pašušvio valsč., Šaukotas
Izraelis Lurje Odų fabrikai ir dirbtuvės Pocuneliai
Brainas Margolis Manufaktūros prekyba Surviliškis
Mendelis Plotinskis Javų prekyba Surviliškis
Gotė Vulfaitė Kepyklos Surviliškis
Judelis Starkus Vėjo malūnai Šaukotas
F. Augutavičius Vėlyklos Šėta
Bliuma Bankaitė Karšyklos Šėta
Šeina Bernšteinienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Šėta
Sonė Bernšteinienė Manufaktūros prekyba Šėta
Tauba Bernšteinienė Restoranai ir traktieriai Šėta
Leiba Chasas Manufaktūros prekyba Šėta
Leiba Kurliančikas Manufaktūros prekyba Šėta
Maša Kurliandčikienė Restoranai ir traktieriai Šėta
Chana Lurijienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Šėta
Geselis Lurje Gazuotų vandenų dirbtuvės Šėta
Dovydas Riklis Vėlyklos Šėta
Elijas Komodas Vandens malūnai Šėtos valsč., Paukščių k.
Chaja Entesaitė Manufaktūros prekyba Kauno g-vė 19 Žeimiai
Berelis Entesas Motoriniai malūnai Žeimiai
Šifra Vaišvidauskaitė Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Žeimiai