THE JEWS OF DARBĖNAI WHO PERISHED IN THE HOLOCAUST Compiled by Eric L. Goldstein Aizik, Moshe Aizik, Dvera Falk (1879) Aizik, Leya (1916) Akum, Nechama Yakob (1898) Akum, Taube Mere (1923) Akum, Dobe (1925) Akum, Bentsel (1928) Akum, Traina (1930) Akum, Yosef Hirsh (1933) Akum, son of Nechama Akum, Abe Volf (1896) Akum, Eide Yakob…

Mokinių stovykla Sedoje

    Etnografinė stovykla „Kol dar yra kas atsimena“ Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 2013 Stovykla Stovyklą finansavo – 3000 lt.,, Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas”. Stovyklavome liepos 8 – 12 dienomis Sedos viešbutyje Stovyklos dalyviai:  Albertas Inta  Laurynas Graikšas  Edvinas Litvinas  Monika Mažonaitė  Monika Poškutė  Monika Krauzaitė  Gaivilė Milieškaitė  Indrė Jonauskytė  Simona Majauskytė  Akvilė…

Atidaryta ekspozicija žydams atminti

http://zemaiciolaikrastis.lt/14401/atidaryta-ekspozicija-zydams-atminti/ Praėjusių metų liepos 30-ąją Plungė neteko paskutinio mūsuose gyvenusio žydo – tautodailininko Jakovo Bunkos, kuris visą savo gyvenimą buvo paskyręs kilniam tikslui – tragiškai žuvusių tautiečių atminimui Lietuvoje įamžinti. J. Bunkos rūpesčiu Plungės rajone buvo sutvarkytos visos anuomet krauju ir skausmu paženklintos žydų tautos žmonių masinių žudynių vietos. Dar vienas kilnus jo darbas –…

Jakovas Bunka – Nacionalinė vertybė!

JAKOVAS BUNKA – tautodailininkas nuo Plungės 2014-09-04|Žmogus – istorinė asmenybė|Telšių Jakovas Bunka – tautodailininkas, Plungės garbės pilietis, apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos tautodailininkų sąjūdžio narys, ilgametis buvusios „Minijos“ įmonės tautodailininkų vadovas, Oginskių dvaro bičiulių klubo narys. „Atrodo, kad tai sapnas, kad negalėjo tiek visko būti“. Taip apie savo gyvenimo kelią sakė…

Paminklas Berekui Joselevičiui

Mes toliau vykdome atminties atkūrimo misiją. Vakar Litvakų atminimo sode greta paminklo Dovydui Volfsonui pastatytas paminklas kovotojui už Lietuvos ir Lenkijos laisvę, 1794 m. sukilimo Žydų kavalerijos pulko vadui, Prancūzijos Garbės legiono ir Lenkijos Virtuti Militari ordinų kavalieriui BEREKUI JOSELEVIČIUI.  

Eli Rabinowitz of Australia visits Samogitia

Plunge, Salantai & Plateliai, Lithuania Gallery | Posted on June 3, 2014 by elirab Getting to Plunge   Plungė From Wikipedia, the free encyclopedia Plungė City Plungė Manor Flag Coat of arms Plungė ( pronunciation (help·info), Samogitian: Plongė) is a city in Lithuania with 23,246 inhabitants. It has a crab stick factory which exports to many countries in Europe. Before World War II, Plunge had a large Jewish population (see The Holocaust).…

Salantų gydytojai Samuelis Zikas ir Izaokas Perlis

Autorius Paulius Vaniuchinas Apie pirmuosius Salantuose gyvenusius ir čia dirbusius gydytojus žinių išliko nedaug. Kauno gubernijos statistikos komiteto duomenimis 1885 m. Salantuose laisvo gydytojo praktika vertėsi Julijus Fridlenderis (rus. Юлiй Эдуардовичь Фридляндерь). 1886 m. laisvo gydytojo praktika vertėsi Jurgis Neivaldas (rus. Георгь Георгiевичь Нейвальдь). Nuo 1887 m. iki 1889 m. laisvo gydytojo praktika vertėsi Aleksandras Maizelis  (rus. Александрь…

Salantų žydų sinagoga

Autorius Paulius Vaniuchinas Kada Salantuose buvo pastatyta mūrinė žydų sinagoga, žinių nėra. Nėra žinių ir apie projekto autorių. Žinoma, kad mūrinė sinagoga, salantiškių „šoule“ vadinama, buvo pastatyta XIX a. pirmoje pusėje, Žydų gatvėje (tarpukariu ši gatvė vadinosi Sinagogos g., sovietmečiu – M. Melnikaitės g., dabar – A. Salio g.). Tai buvo stačiakampio plano pastatas persipynęs…

Sculpture „To All Honest Plungians“ – a gift to the City of Plungė from Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund

Author of the sculpture: Antanas Vaškys Year: 2009 The Sculpture „To All Honest Plungians“ , Vėsims duorims plungėškems“, „די עדלעכע, מוטיקע מענטשן פון פלונגען“ There is a story behind this sculpture. In 2009, Plungė, at the very beginning of Telšių Street, right in front of the public prosecutor’s office, a sculpture grew out of the middle of the pavement: it was…

Atmintyje – tėvas išdavikas

Adolfui Poškui Tėvo diena neegzistuoja. Jis teigia niekada nesuvoksiąs, kaip jo gimdytojas, naciams okupavus Lietuvą, žydų tautybės žmoną ir tris savo vaikus pats atidavė į getą ir pareiškė, kad jie turi būti sušaudyti. Jaunystės nuodėmė Pradėdamas pasakojimą apie tragišką ir šokiruojamą savo tėvų meilės istoriją, Palangoje gyvenantis 75-erių A.Poškus sunkiai rinko žodžius. Mama kilusi iš…

Plungės Saulės gimnazijos tolerancijos centro dešimtmetis ir R.Harvudo meninės raiškos konkursas

zemaiciolaikrastis.lt Ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se nuo­lat var­to­ja­mas žo­dis „to­le­ran­ci­ja“, at­ro­do, su­pran­ta­mas vi­siems. Kad rei­kia bū­ti to­le­ran­tiš­kiems, gir­di­me nuo ma­žu­mės. Ir įsi­vaiz­duo­ja­me to­kie esan­tys. Ta­čiau kal­bos apie to­le­ran­ci­ją – prie­šin­gos nuo­mo­nės, pa­žiū­rų, ti­kė­ji­mo, įsi­ti­ki­ni­mų ger­bi­mą – daž­nai lie­ka tik kal­bo­mis. Iš tie­sų daž­nam mū­sų pa­kan­tu­mo la­bai trūks­ta. Ma­tyt, dėl to, kad nuo ma­žens tik gir­di­me apie to­le­ran­ci­ją, bet ne­sa­me…

LIETUVOS CENTRE VARŠUVOJE – MEDINIŲ LIETUVOS SINAGOGŲ NUOTRAUKŲ PARODA

Prie ambasados Varšuvoje veikiančiame Lietuvos kultūros centre rugpjūčio 10 dieną atidaryta Lietuvos medinių sinagogų nuotraukų ir autentiškų sugriuvusios Sedos medinės sinagogos fragmentų paroda. Renginyje dalyvavo įvairių Lenkijos ir tarptautinių žydų organizacijų bei kultūros institucijų, Varšuvos žydų bendruomenės atstovai, meno istorikai, Lenkijoje reziduojantys užsienio šalių ambasadoriai, žurnalistai, lenkų ir lietuvių studentai. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos…

Žmogus, nusipelnęs Plungės istorijai

Bronislava ŠIMONIENĖ „At­ro­do, kad tai sap­nas, kad ne­ga­lė­jo tiek vis­ko bū­ti“, – pa­sa­ko­ja nuo gi­mi­mo Plun­gė­je gy­ve­nan­tis Ja­ko­vas Bun­ka. Šių me­tų bir­že­lį jam su­teik­tas Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das. Šį ti­tu­lą tau­to­dai­li­nin­kas, vi­suo­me­ni­nin­kas, žy­dų tau­tos kul­tū­ros ir is­to­ri­jos puo­se­lė­to­jas įgi­jo už dau­gy­bę me­tų nuo­šir­džiai dirb­tus dar­bus ir mei­lę sa­vo kraš­tui. Ap­si­lan­kius pas šį gar­bų žmo­gų, nu­ste­bi­na…

Ar pagerbs Darbėnai čia gimusį Izraelio vėliavos kūrėją?

Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas į Kretingos savivaldybę bei Darbėnų seniūniją kreipėsi, kad Darbėnų miestelyje būtų leista įamžinti čia gimusio ir augusio pasaulinio garso sionizmo veikėjo Davido Volfsono atminimą. Ar žengti šį žingsnį, turės nuspręsti Darbėnų bendruomenė, rašo Kretingos rajono laikraštis „Pajūrio naujienos“. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo, įsikūrusio Plungėje ir besirūpinančio įamžinti…

Ar pagerbs Darbėnai iškilų žydą

Irena ŠEŠKEVIČIENĖ Pirmas puslapis 2012-07-03 Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas į Kretingos savivaldybę bei Darbėnų seniūniją kreipėsi, kad Darbėnų miestelyje būtų leista įamžinti čia gimusio ir augusio pasaulinio garso sionizmo veikėjo Davido Volfsono atminimą. Ar žengti šį žingsnį, turės nuspręsti Darbėnų bendruomenė. Savivaldybei – atrasti tinkamą vietą Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo, įsikūrusio Plungėje…

Jakovo Bunkos fondas: gelbėjant Lietuvos medines sinagogas

Parašė www.bernardinai.lt Lietuva – bene vienintelė šalis, kurioje aptiksime medinių sinagogų. Keletas jų dar tebestovi Latvijoje ir Ukrainoje. Žodis „dar“ čia tinka, nes visų jų būklė – kritinė. Jei kai kurios mūrinės sinagogos pastaruoju metu susilaukė atsakingų institucijų dėmesio, tai medinės tebegriūva. Tam yra daug priežasčių, viena svarbiausių – manymas, kad šis paveldas „ne mūsų“.…

Maldos namai be žmonių pasmerkti sunykti

Parašė Andrejus Žukovskis www.diena.lt Medinės Lietuvos sinagogos. Nuo tada, kai čia rinkdavosi žydai, jos neatpažįstamai pasikeitė, suklypo. Viena jų prieš kelis mėnesius virto griuvėsių krūva. Slogi nykstančio paveldo paroda atvėrė duris sostinėje. Vienos sinagogos vaizdai Trupantys, nuo laiko pajuodę rąstai, asbestinio šiferio stogai, išdaužyti langai. Bažnyčia cialis generique – tai žmonės. Sinagoga taip pat. Be…

Parodos Rotušėje tikslas – išlįsti iš tautinės kišenės

Parašė Andrejus Žukovskis www.diena.lt Fotografijų parodos „Kadišas medinėms sinagogoms“ Vilniaus rotušėje rengėjas Daumantas Levas Todesas ateities darbų planų nestokoja. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo vadovas, sostinėje pristatęs yrantį Lietuvos žydų paveldą, su paroda planuoja vykti į Europą. – Kaip kilo idėja surengti apleistų medinių sinagogų fotografijų parodą? – paklausėme D.L.Todeso. – Pirmiausia dėmesį patraukė…

Vilniaus rotušėje surengta fotografijų paroda „Kadišas Lietuvos medinėms sinagogoms“

Parašė www.lrytas.lt Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas, vadovaujamas Levo Daumanto Todeso, Vilniaus rotušėje surengė fotografijų parodą „Kadišas Lietuvos medinėms sinagogoms“. Ši paroda skirta atkreipti dėmesį į medinių sinagogų būklę Lietuvoje. Parodoje užfiksuoti kadrai, kuriuose matosi tai, kas liko iš žydų maldos namų. Mūsų šalyje medinės sinagogos daugiausiai statytos baroko ir klasicizmo laikotarpyje. Iki šių…

Paroda „Kadiš Lietuvos medinėms sinagogoms“

Parašė www.lzb.lt 2012 m. vasario 6 d. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas Vilniaus rotušėje surengė fotografijų parodą „Kadišas Lietuvos medinėms sinagogoms“. Šia paroda siekta atkreipti dėmesį į medinių sinagogų būklę Lietuvoje. Parodoje užfiksuoti kadrai, kuriuose matyti tai, kas liko iš žydų maldos namų. Mūsų šalyje medinės sinagogos daugiausiai statytos baroko ir klasicizmo laikotarpiu. Šių…

„Kaddish“ fotoparoda – „Malda už mirštančias medines žydų sinagogas“

Parašė Algis Padora www.lrytas.lt Pasaulyje išlikusios tik kelios medinės sinagogos. Daugiausia jų – Lietuvoje. Bet jų būklė – apgailėtina. Vilniuje, Kultūros paveldo entuziastų idėja – surengti medinių žydų sinagogų nuotraukų parodą ir eksponuoti ją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai – pirmasis žingsnis. Antrasis – jei pavyks, išsaugoti Kultūros paveldo statinius. Šalies sostinėje rengiamos…

Ypatingai pagerbtas pirmąją Lietuvoje širdies operaciją atlikęs chirurgas

Parašė delfi.lt Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas Plungėje atgaivino šiame mieste pamirštą tradiciją atminimo ženklais pažymėti vietas, kurios susijusios su garsiais žemiečiais. Penktadienį, devyniasdešimt penktųjų gimimo metinių išvakarėse atminimo lenta atidengta 1914 metais stovėjusio namo, kuriame gimė pirmąją Lietuvoje širdies operaciją padaręs nusipelnęs gydytojas, medicinos mokslų daktaras Borisas Efrosas (1914-2001) vietoje. 1958 m. kovo…

Mahatma Gandžio bendražygis Hermanas Kalenbachas – iš Lietuvos

Parašė Vytautas Toleikis Skiriu mano mieliems kraštiečiams šilutiškiams Kas bendro tarp Mahatmos Gandžio ir Rusnės? Jeigu ir kur galėčiau įsivaizduoti didžiausiajam Indijos sūnui paminklą Lietuvoje, tai neabejotinai tik Rusnėje, prie Nemuno. Ne tik dėl to, kad Lietuvos Indijos kultūros gerbėjai mėgsta Gangą lyginti su Nemunu. Ne tik. Rusnėje prabėgo Mahatmos Gandžio pagrindinio bendražygio Pietų Afrikoje…

Lietuvos karžygiai – Lietuvos žydai

Parašė Donatas Januta www.draugas.org בּירגער! נעמט זיך צו די געווער, זייט מנדב געלט, זאכן, אלץ וואָס קען גאָר פארלייכטערן די שוועריקייטן פון דער ארמיי, אלץ וואָס קען גאָר פאַרפעסטיקן די לאַנד אין קאַמף קענן שונּא. Piliečiai! Imkitės už ginklų, aukokite pinigų, daiktų, visa, kas tik gali palengvinti kariuomenei, kas gali sustiprinti kraštą kovoje su priešais.…

Baigėsi Plungės sinagogų istorija

Parašė Irena DIRGĖLIENĖ www.zemaiciolaikrastis.lt Ilgai gadino Plungės miesto centro vaizdą aptriušęs buvusių Plungės sinagogų pastatas. Šiomis dienomis pagaliau jis nugriautas – beliko nuolaužų krūva. Netolimoje ateityje čia turėtų iškilti modernus pastatas. Taip baigėsi Plungės sinagogų istorija. Vyskupas Motiejus Valančius raštuose mini, kad 1719 m. buvo leista Plungės žydams pasistatyti pirmąją sinagogą, tačiau buvę nurodyta, jog…

Basil’s travels memory from Lithuania

I am in Zemaitija National Park, in the north western side of the country, close to where my family comes from. It is a place of extraordinary  beauty and cultural interest, dating back to pagan times, less than six hundred years ago.   Lake  Plateliai is of magical quality and has seven islands.. I am staying…

Town of Darbėnai considers memorializing world-renown Zionist and author of Israeli flag David Wolffsohn Town of Darbėnai considers memorializing world-renown Zionist and author of Israeli flag David Wolffsohn

15min.lt The town of Darbėnai was home to one of the most famous Litvaks, David Wolffsohn. Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund approached the municipality of Kretinga about a memorial plaque in the town of Darbėnai for David Wolffsohn, world-renown Zionist who was born and grew up there. Now it is up to the community…

Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund: Saving Lithuania’s Wooden Synagogues

Parašė www.bernardinai.lt Lithuania is nearly the only country, in which wooden synagogues still can be found. A few of them also still stand in Latvia and Ukraine. Worth stressing is the word “still”, since the state of all such synagogues is critical. While some stone and brick synagogues have attained attention from the responsible authorities,…

Kaddish for the Wooden Synagogues of Lithuania

Parašė www.vilnius-events.lt Lithuania is still the only country where you can find wooden synagogues. A couple of them can be found in Latvia and Ukraine. Word „still“ here is not used accidentally as the state of the wooden synagogues is really disastrous. Although some of brick construction synagogues started to be looked after by the…

The last Jew in the Lithuanian village of Plunge has made it his life’s work to commemorate the Jews killed there in War World II – and to remind locals of their past deeds.

Parašė Adam. B. Ellick Jacob Bunka is stumped: The 79-year-old cannot recall the exact number of Jews from his hometown who sur­vived the war and returned home afterwards. So the feisty man begins rummaging through his desk drawers, frantically search­ing for a document listing the survivors. Papers, once meticulously organized in bulky folders, now form…