Nuorodos

 

Jei Jus domina kuris nors tekstas, galite užsakyti jį išversti. Su Jūsų leidimu vertimą panaudosime fondo svetainėje, o Jūs tapsite vienu iš fondo rėmėju. Su vertėja galite susisiekti  sandrageneral2@gmail.com

If you are interested in any of the texts, you can order their translation. With your permission, the fund will use the translation for the site, and you will be one of the fund sponsors. You can contact the translator at  sandrageneral2@gmail.com

Plungėje atidarytas muziejus

Tikros žemaitiškos vaišės po Litvakų atminimo sodo atidarymo. Už nuotraukas dėkojame mūsų draugams iš Vilniaus žydų viešosios bibliotekos. Real Samogitian feast after the opening of Litvak Memory Garden. Photos by our friends from Vilnius Jewish Public Library.

Litvakų atminimo sodo atidarymas. Už nuotraukas dėkojame mūsų draugams iš Vilniaus žydų viešosios bibliotekos. Moments from the opening of Litvak Memory Garden. Photos by our friends from Vilnius Jewish Public Library.

Apie Litvakų atminimo sodą portale Jewishgen.org (Lithuanian)

Eli Rabinovičiaus iš Australijos akimirkos Žemaitijoje. Eli Rabinowitz of Australia visited us in Samogitia.

Paminklai masinių žudynių vietose. The Cemetery Project. Holocaust Memorials. Europe (English)

Žagarės žydai. Jews of Zhagare (Lithuanian)

Mažeikių krašto enciklopedija. Mazheikiai regional encyclopedia (Lithuanian)

Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose. Žemaitija Jews and their life in Raseiniai (Lithuanian)

Palanga: svarbiausi istorijos faktai ir datos. Palanga: the most important historical facts and dates (Lithuanian)

Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews (Lithuanian, English)

Paminklai Strašiūnų miške. Memorial statues in the Strashunai forest. Video (Hebrew, English)

Our Voyage of Discovery – Skud (English)

Sinagogos Lietuvoje. Žydų paveldas. Synagogues in Lithuania. Jewish heritage (Lithuanian, English)

Alisa. Alice (English)

Izraelis. Israel (English, Yiddish, Russian)

Naomi Aleksander. Naomi Alexander (English)

Marc Сhagall Passion. Strasty po Shagalu. Animation (Russian)

Mažeikių žydų bendruomenė. Mažeikių krašto enciklopedija. Mazheikiai Jewish community. Mazheikiai regional encyclopedia (Lithuanian)

Mažeikių sinagoga. Mažeikių krašto enciklopedija. Mazheikiai synagogue. Mazheikiai regional encyclopedia(Lithuanian)

Mažeikių žydų mokykla. Mažeikių krašto enciklopedija. Mazheikiai Jewish school. Mazheikiai regional encyclopedia (Lithuanian)

Mažeikių žydų kapinės. Mažeikių krašto enciklopedija. Mazheikiai Jewish cemetery. Mazheikiai regional encyclopedia (Lithuanian)

Mažeikių regiono (Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų, Mažeikių) žydų bendruomenės. Mazheikiai region Jewish community (Seda, Viekshniai, Tirkshliai, Zhidikai, Mazheikiai) (Lithuanian)

Žmogaus teisių svetainė. Tautinė ir kultūrinė įvairovė. Human rights website. Ethnic and cultural diversity. Jewish minority (Lithuanian)

A.A.Jonynas. …Kai visą tai atvirai atsakysime sau, tuomet palengvinsime ir savo pačių dvasinį gyvenimą…A.A.Jonynas. …When we are ready for frank answers to ourselves, then we will also ease our own spiritual life… (Lithuanian, English)

Istorija evreev Litvy 1392 – 2010. Lithuanian Jewish history 1392 – 2010 (Russian)

„Saulėlydis Lietuvoje“. I dalis. „Sunset in Lithuania“. Part I. Video (Lithuanian)

„Saulėlydis Lietuvoje“. II dalis. „Sunset in Lithuania“. Part II. Video (Lithuanian)

„Saulėlydis Lietuvoje“. III dalis. „Sunset in Lithuania“. Part III. Video (Lithuanian)

„Saulėlydis Lietuvoje“. IV dalis. „Sunset in Lithuania“. Part IV. Video (Lithuanian)

Saulius Beržinis. „Rūpestis“. Saulius Beržinis. „Care“. Video (Lithuanian)

Saulius Beržinis. „Sudie, Lietuvos Jeruzale“. Saulius Beržinis. „Farewell, the Jerusalem of Lithuania“. Video (Lithuanian, Russian)

Saulius Beržinis. „Neparašytas Judelio dienoraštis“. Saulius Beržinis. „Unwritten Judel Diary“. Video (Lithuania, German)

Saulius Beržinis. „Kai apie Joniškį skambėjo Jidiš…“. Saulius Beržinis. „When some of Jonishkis was wrapped in Yiddish sounds…“. Video (Lithuanian)

Saulius Beržinis. „Atminties dienos“. Saulius Beržinis. „Days of Remembrance“. Video (French, English, Lithuanian)

Vaidotas Reivytis. „Jaunystės Vilnius“. Vaidotas Reivytis. „Vilnius of youth“. Video (Lithuanian)

Jakovo Bunkos fondas: gelbėjant Lietuvos medines sinagogas (Lithuanian)

Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund: Saving Lithuania’s Wooden Synagogues (English)