Šakių apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Nochimas Feldšteinas Gazuotų vandenų dirbtuvės Bublelių valsč., Meištų k.
A. Feldšteinas Motoriniai malūnai Bublelių valsč., Meištų k.
Leiba Gutmanas Karšyklos Bublelių valsč., Meištų k.
Kleinšteinas D. ir Zimzonas J. Motoriniai malūnai Bublelių valsč., Meištų k.
Šneideraitis Karšyklos Bublelių valsč., Turcinų k.
Mejeris Sajavičius Manufaktūros prekyba Geldaudiškis
Sorė Neumarkienė Manufaktūros prekyba Griškabūdis
S. Pociejus Kolonialė prekyba Griškabūdis
R. Rutbartas Geležies ir įos dirbinių prekyba Griškabūdis
I. Kaplanas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Jankai
Z. Kaplanas Karšyklos Jankų valsč., Laukiniškės k.
V. Glazas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kiduliai
R. Lebjušienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kidulių valsč., Kaimelio km.
T. Blochaitė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kidulių valsč., Sudargas
Ab. Goldblatas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kidulių valsč., Sudargas
Mejeris Gutmanas Karšyklos Kidulių valsč., Sudargų k.
Leizeris Leibensonas Vandens malūnai Lekėčių valsč., Šetijų k.
G. Finkelšteinas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Lukšiai
Motiejus Masteika Karšyklos Lukšiai
Abr. Zakas Manufaktūros prekyba Lukšiai
Berčikas Finkelšteinas Karšyklos Lukšių valsč., Lukšių k.
Ch. Abramsonienė Manufaktūros prekyba Turgavietė 27 Naumiestis
Beilė Altmanienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 30 Naumiestis
Berelis Bartikovskis Mėsos prekyba Sinagogos g-vė 5 Naumiestis
Giršas Bartikovskis Mėsos prekyba Prekyvietė 1 Naumiestis
J. Chanovičius Kirpyklos Naumiestis
Š. Chazanavičius Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Tilto g-vė 17 Naumiestis
B. Dorfienė Kolonialė prekyba Turgavietė 19 Naumiestis
Ch. Dvoreckis Ūkio produktų prekyba Turgavietė 20 Naumiestis
Jankelis Eberskinas Mėsos prekyba Turgavietė 18 Naumiestis
A. Epšteinas Kolonialė prekyba Prekyvietė 28 Naumiestis
Ch. Erbšteinienė Manufaktūros prekyba Turgavietė 25 Naumiestis
Š. Feferis Maisto produktų prekyba Turgavietė 22 Naumiestis
Nochimas Feldšteinas Alaus sandėliai Naumiestis
A. Feldšteinas Aliejaus dirbtuvės Naumiestis
Chaja Feldšteinienė Restoranai ir traktieriai Tilto g-vė 31 Naumiestis
Frenkeliai Br. Motoriniai malūnai Naumiestis
Giršas Frenkelis Gazuotų vandenų dirbtuvės Naumiestis
Frenkelis V. ir G. Elektros stotys Naumiestis
A. Fridlanderis Komiso ir tarpininkavimo biurai Tilto g-vė 23 Naumiestis
Chana Fridmanaitė Restoranai ir traktieriai Turgavietė 35 Naumiestis
Jankelis Frišmanas Mėsos prekyba Meištų g-vė Naumiestis
Mendelis Frišmanas Mėsos prekyba Sinagogos g-vė 19 Naumiestis
Abr. Ganenbergas Mėsos prekyba Turgavietė Naumiestis
Joselis Garbarskis Miško medžiagos ir kuro gamyba Širvintos g-vė 34 Naumiestis
B. Goldšteinienė Kolonialė prekyba Turgavietė 4 Naumiestis
Kalmanas Gurvičius Ūkio produktų prekyba Kybartų g-vė 4 Naumiestis
Jankelis Jankelsonas Ūkio produktų prekyba Pirties g-vė 19 Naumiestis
Š. Kacas Komiso ir tarpininkavimo biurai Turgavietė 29 Naumiestis
Rachilė Kacienė Maisto produktų prekyba Tilto g-vė 16 Naumiestis
R. Klocienė Manufaktūros prekyba Turgavietė 16 Naumiestis
B. Kochas Alaus sandėliai Turgavietė 26 Naumiestis
Aronas Kochas Ūkio produktų prekyba Tilto g-vė 7 Naumiestis
Berelis Kochas Ūkio produktų prekyba Naumiestis
Aronas Kochas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Naumiestis
M. Leibarskis Kirpyklos Pirties g-vė 19 Naumiestis
J. Levinsonas Ūkio produktų prekyba Širvintos g-vė 41 Naumiestis
D. Liubovskis Miško medžiagos ir kuro gamyba Turgavietė 13 Naumiestis
Jankelis Mangeimas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Naumiestis
Meeravičius M. ir Frenkelis Br. Aliejaus dirbtuvės Naumiestis
Šm. Meerovičius Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Turgavietė 30 Naumiestis
Mejeravičius E. ir Volpe G. Linų apdirbimo fabrikai Naumiestis
Mejerovičius ir Volpe Linų ir sėmenų prekyba Naumiestis
Berelis Mitkauskas Kolonialė prekyba Tilto g-vė 25 Naumiestis
Ch. Openheimas Ūkio produktų prekyba Sinagogos g-vė 47 Naumiestis
Ch. Ošerovičienė Kolonialė prekyba Sinagogos g-vė 3 Naumiestis
Michelis Poborcas Miško medžiagos ir kuro gamyba Turgavietė 27 Naumiestis
Mina Polivanskaitė-Trumpovskienė Maisto produktų prekyba Tilto g-vė 27 Naumiestis
Chavė Reznikienė Maisto produktų prekyba Tilto g-vė 9 Naumiestis
Z. Rozenbergas Linų ir sėmenų prekyba Turgavietė 32 Naumiestis
Ž. Rozenbergas Linų apdirbimo fabrikai Naumiestis
Ch. Rozenfeldas Galanterijos prekyba Turgavietė 32 Naumiestis
Judelis Rozenfeldas Aliejaus dirbtuvės Naumiestis
Pinkus Rucas Kirpyklos Naumiestis
Mauša Salanskis Javų prekyba Sinagogos g-vė 23 Naumiestis
Giršas Salanskis Manufaktūros prekyba Tilto g-vė 1 Naumiestis
Abelis Smolenskis Fotografai Naumiestis
E. Šapiro Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Naumiestis
Abramas Ševcas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 16 Naumiestis
Izr. Šliomovičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Turgavietė 3 Naumiestis
I. Šneiderovičius Odų prekyba Tilto g-vė 23 Naumiestis
Izr. Verblovsky Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 17 Naumiestis
Hindė Karabelnikaitė Manufaktūros prekyba Paežerėlių valsč., Krukių km
Dora Šamesaitė Manufaktūros prekyba Plokščiai
Ch. Tumpovskis Manufaktūros prekyba Plokščiai
Dovydas Garborskis Aliejaus dirbtuvės Sintautai
Dovydas Garborskis Motoriniai malūnai Sintautų valsč., Sintautų k.
Simonas Zubrickas Vėjo malūnai Slavikų valsč., Slavikų k.
Goda Kaganaitė Vaistinės Sudargas
S. Abramavičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 35 Šakiai
Chaimas Aleksandravičius Linų ir sėmenų prekyba Kreivoji g-vė 3 Šakiai
Aronas Berenšteinas Linų ir sėmenų prekyba Turgavietės g-vė 1 Šakiai
Boruchas Bliumanas Kolonialė prekyba Turgavietė Šakiai
J. Bliumanas Kolonialė prekyba Kęstučio g-vė 12 Šakiai
Boruchas Bliumanas Dažyklos Šakiai
L. Braude Mėsos prekyba Kęstučio g-vė 27 Šakiai
Simonas Brukeris Karšyklos Šakiai
Berelis Charabas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Šakiai
M. Davidovas Arklių prekyba Turgavietė 6 Šakiai
Benjaminas Davidovas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Turgavietė 3 Šakiai
Benjaminas Davidovas Ūkio produktų prekyba Turgavietė 33 Šakiai
Leiba Fainas Indų prekyba Turgavietė 19 Šakiai
G. Fainzilberienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės V.Kudirkos g-vė 12 Šakiai
P. Feifmacheris Ūkio produktų prekyba Turgavietė 19 Šakiai
M. Feinzilberis Javų prekyba V.Kudirkos g-vė 12 Šakiai
Izaokas-Leiba Flaksmanas Auksakaliai ir laikrodininkai Šakiai
J. Fraktas Kirpyklos Šakiai
Salamonas Frumanas Arklių prekyba Kęstučio g-vė 30 Šakiai
Ch. Frumanas Odų prekyba Turgavietė 32a Šakiai
Benjaminas Gamleris Komiso ir tarpininkavimo biurai Turgavietė 8 Šakiai
A. Geikas Skardos dirbinių dirbtuvės Prekyvietė 27 Šakiai
Notelis Gitelmanas Arklių prekyba Turgavietė 13 Šakiai
Nosenas Gitelzonas Linų ir sėmenų prekyba Aukštoji g-vė 7 Šakiai
Volfas Glazeris Linų ir sėmenų prekyba Birutės g-vė 30 Šakiai
Aizikas Glazeris Linų ir sėmenų prekyba Birutės g-vė 27 Šakiai
B. Goldbergas Ūkio produktų prekyba Birutės g-vė 22 Šakiai
Solomonas Goldinas Fotografai Šakiai
Chaimas Goldmanas Kolonialė prekyba Turgavietė 33 Šakiai
Giršas Goldmanas Linų ir sėmenų prekyba Kreivoji g-vė 17 Šakiai
Joselis Goldmanas Miško medžiagos ir kuro gamyba Kaišiadorių g-vė 15 Šakiai
Šmuelis Goldofas Kolonialė prekyba Turgavietė Šakiai
Motelis Gutmanas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 29 Šakiai
Giršas Ickovskis Linų ir sėmenų prekyba Pievos g-vė 2 Šakiai
Berelis Ickovskis Ūkio produktų prekyba Birutės g-vė 8 Šakiai
Abelis Kaplanas Odų prekyba Kęstučio g-vė 11 Šakiai
Šmerelis Kasperas Alaus sandėliai Kęstučio g-vė Šakiai
M. Korenfeldas Kirpyklos Šakiai
F. Kotleras Kolonialė prekyba Kęstučio g-vė 24 Šakiai
Giršas Kovenskis Linų ir sėmenų prekyba Pievos g-vė 1 Šakiai
Ch. Kretingeris Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė 10 Šakiai
Sal. Krukas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kęstučio g-vė 8 Šakiai
Motelis Levinšteinas Manufaktūros prekyba Kęstučio g-vė 28 Šakiai
Aronas Liudvinovskis Maisto produktų prekyba Turgavietė 11 Šakiai
Aronas Maršakas Manufaktūros prekyba Kęstučio g-vė 16 Šakiai
Rachilė Milerienė Maisto produktų prekyba Aušros g-vė Šakiai
Oseris Mozeronas Kolonialė prekyba Birutės g-vė 2 Šakiai
I. Niemenčikas Manufaktūros prekyba Turgavietė 26 Šakiai
Icikas Novopolskis Linų ir sėmenų prekyba Kreivoji g-vė 21 Šakiai
L. Novopolskis Ūkio produktų prekyba V.Kudirkos g-vė 4 Šakiai
F. Papiškeraitė Restoranai ir traktieriai Kęstučio g-vė 15 Šakiai
Icikas Papiškeris Arklių prekyba Kęstučio g-vė 15 Šakiai
M. Papiškeris Arklių prekyba Birutės g-vė 19 Šakiai
Izraelis Pažerskis Ūkio produktų prekyba Kęstučio g-vė Šakiai
Izaokas Poliačekas Kolonialė prekyba Turgavietė 21 Šakiai
M. Pozniakas Kolonialė prekyba Kęstučio g-vė Šakiai
Miša Pozniakas Kirpyklos Šakiai
Mozė Pozniakas Kirpyklos Šakiai
D. Rabinovas Galanterijos prekyba Kęstučio g-vė 22 Šakiai
Chaimas Radinas Kolonialė prekyba Turgavietė 13 Šakiai
G. ir Š. Rubinšteinai Įvairi mišri prekyba Kęstučio g-vė 21 Šakiai
Mauša Rubinšteinas Alaus sandėliai Turgavietė 15 Šakiai
J. Rubinšteinas Odų prekyba Kęstučio g-vė 13 Šakiai
M. Rubinšteinas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Turgavietė 15 Šakiai
Mauša Rubinšteinas Gazuotų vandenų dirbtuvės Šakiai
L. Šacas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kęstučio g-vė 13 Šakiai
Volfas Šoras Geležies ir įos dirbinių prekyba Kęstučio g-vė 17 Šakiai
Aronas Šoras Manufaktūros prekyba Turgavietė 28 Šakiai
Herclis Ušpicas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgavietė Šakiai
Libė Vainšteinienė Komiso ir tarpininkavimo biurai Turgavietė 30 Šakiai
Gecelis Vilenčikas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kęstučio g-vė 28 Šakiai
Faivelis Vilionskis Maisto produktų prekyba Kęstučio g-vė 29 Šakiai
Mina Zakaitė Manufaktūros prekyba Kęstučio g-vė 5 Šakiai
Izraelis Zybergas Miško medžiagos ir kuro gamyba Kreivoji g-vė 5 Šakiai
Ošeris Zybergas Miško medžiagos ir kuro gamyba Turgavietė 16 Šakiai
E. Malcanas Žemės ūkio mašinų dirbtuvės Šakių valsč., Daugėliškių k.
E. Malcanas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Šakių valsč., Daugėliškių km
Bliumė Gitelmanienė Karšyklos Šakių valsč., Striupų k.