Raseinių apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Solomonas Judelovičius Vandens malūnai Nemakščių valsč., Garyšių k.
Šliomas Vinikas Javų prekyba Betygala
Šimelis Vinikas Manufaktūros prekyba Betygala
Chaimas Leizerovičius Lentpjūvės Betygalos valsč., Puknaičių k.
Chaimas Leizerovičius Vandens malūnai Betygalos valsč., Puknaičių k.
Abelis Kopelianskis Manufaktūros prekyba Girkalnio valsč., Misūnai
Marijarė Godbergienė Manufaktūros prekyba Girkalnis
Samuelis Tacas Manufaktūros prekyba Girkalnis
Joselis Tocas Ūkio produktų prekyba Girkalnis
Abelis Kopelianskis Karšyklos Girkalnių valsč., Mišūnų k.
Notelis Abramsonas Spaustuvės ir cinkolitografijos Jurbarkas
Judelis Arsas Ūkio produktų prekyba Jurbarkas
Dovidas, Leiba Beimanas, Svileris Ūkio produktų prekyba Kauno g-vė 12 Jurbarkas
Berelis Bermanas Gazuotų vandenų dirbtuvės Jurbarkas
Bliumė Boruchovičienė Mėsos prekyba Jurbarkas
Jozelytas Coolikas Javų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Danielius Esas Mėsos prekyba Jurbarkas
Jankelis Esas Mėsos prekyba Mėsinės g-vė 12 Jurbarkas
Mauša Esas Mėsos prekyba Mėsinės g-vė Jurbarkas
Mendelis Feinbergas Miško medžiagos ir kuro gamyba Jurbarkas
Leonas Feinbergas Aliejaus dirbtuvės Jurbarkas
G. Feinbergas Elektros stotys Jurbarkas
G. Feinbergas Lentpjūvės Jurbarkas
G. Feinbergas Garo malūnai Jurbarkas
Motelis Fidleris Kirpyklos Jurbarkas
Peras Finas Kolonialė prekyba Jurbarkas
Šmerelis Finas, Fleris L. Vaistinės Kauno g-vė Jurbarkas
Eta Flierienė Manufaktūros prekyba Jurbarkas
Leizeris Frankas Galanterijos prekyba Jurbarkas
Golda Furmanienė Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Efrina Geseliovičienė Įvairi mišri prekyba Jurbarkas
Icikas Geselkovičius Kino teatrai Kauno g-vė 10 Jurbarkas
Icikas Geselkovičius Gazuotų vandenų dirbtuvės Jurbarkas
Mordchelis Grajauskis Odų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Joselis Grinbergas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Mejeris Gutas Manufaktūros prekyba Turgavietė Jurbarkas
Chanė Jozofovičienė Kolonialė prekyba Jurbarkas
Mauša Kaplanas Mėsos prekyba Mėsinės g-vė Jurbarkas
Šimonas Kaplanas Mėsos prekyba Mėsinės g-vė Jurbarkas
Kobilkovskis G. ir Berkoveris J. Įvairi mišri prekyba Jurbarkas
Lybė Kopelovičienė Kirpyklos Jurbarkas
Mauša Krečmeras Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Jurbarkas
Mauša Krečmeris Avalynės prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Chaja-Riva Kušelevičienė Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Jurbarkas
Dovydas Lapinskis Svaiginamųjų gėralų prekyba Jurbarkas
Mench. ir Jokūbas Lesčiai Ūkio produktų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Izraelis, Šliomas Levinbergas, Fridliandas Miško medžiagos ir kuro gamyba Jurbarkas
Rochė Levinsonienė Odų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Zusmanas Levitanas Manufaktūros prekyba Jurbarkas
Enochas Lintupskis Manufaktūros prekyba Jurbarkas
Girša Margolis Knyginai Kauno g-vė Jurbarkas
Giršas Margolis Baldų dirbtuvės Jurbarkas
Sorė Mejerovičienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Sara Mejerovičienė Javų prekyba Klišių g-vė Jurbarkas
Ekelis Mejerovičius Ūkio produktų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Danielius Melnikas Ūkio produktų prekyba Jurbarkas
Izraelis Meras, Kobelkovskis V. Ūkio produktų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Gutė Merienė Mėsos prekyba Mėsinės g-vė Jurbarkas
Chaimas Michalovskis Javų prekyba Kauno g-vė 34 Jurbarkas
Motelis Mostas Ūkio produktų prekyba Jurbarkas
Aronas Murceris Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Jurbarkas
Zelmanas Neviaskis Galanterijos prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Girša Neviaskis Įvairi mišri prekyba Jurbarkas
Kurimas Olšvangeris Geležies ir įos dirbinių prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Cirlė Panemunienė Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Jankelis-Motelis Perelmanas Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Motelis Polovinas Manufaktūros prekyba Kauno g-vė 70 Jurbarkas
Notelis Pulerevičius Siuvamųjų mašinų, dviračių ir muzikos instrumentų prekyba Kauno g-vė 66 Jurbarkas
Joselis Rabinavičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Jurbarkas
Leiba Reznikas Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Mauša Rikleris Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Maksas Simanovas Geležies ir įos dirbinių prekyba Prekyvietės g-vė Jurbarkas
Abelis Simnas Galanterijos prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Natanas Smolnikas Kirpyklos Jurbarkas
Moisėjus Soloveičikas Galanterijos prekyba Jurbarkas
Icikas Stalevičius Gazuotų vandenų dirbtuvės Jurbarkas
Mejeris Šajevičius Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Jurbarkas
Berelis Šmuilovičius Mėsos prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Leiba Šugamas Kolonialė prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Šeinė Tarsaitė Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Ovsejus Veinbergas Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Abelis Verblauskis Javų prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Mauša Volovickis Manufaktūros prekyba Kauno g-vė Jurbarkas
Dovydas Abramavičius Mėsos prekyba Kelmė
Mejeris Abramavičius Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Kelmė
Šajus Bakštas Kolonialė prekyba Prekyvietė 1 Kelmė
Sorė Bekerienė Manufaktūros prekyba P.Ruzgio g-vė 29 Kelmė
Dovydas Bekeris Virvių dirbtuvės Kelmė
Bencelis Burbaickis Javų prekyba Tauragės g-vė 36 Kelmė
Vulfas Chiršovičius Mėsos prekyba Kelmė
Rochė Daminaitė Viešbučiai Kelmė
Šeinė Dombaitė Kepyklos Kelmė
Paja Fridlandienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Tauragės g-vė 41 Kelmė
Leiba Fridmanas Javų prekyba Kelmė
Maušas Gelmanas Javų prekyba P.Ruzgo g-vė 22 Kelmė
Leiba Giršovičius Odų fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Molkė Goldblatienė Mėsos prekyba Kelmė
Mordchelis Gothelfas Odų prekyba Kražių g-vė 2 Kelmė
Abromas Gurvičius Manufaktūros prekyba Tauragės g-vė 1 Kelmė
Goldė Jafaitė Skrybėlių (moteriškų) dirbtuvės Kelmė
Abromas Jankelevas Javų prekyba Kelmė
Peisakas Janoveris Javų prekyba Šiaulių g-vė Kelmė
Naftalis Janoveris Kolonialė prekyba Kelmė
Mauša Janoveris Saldainių ir šokolado dirbtuvės Kelmė
Rochė Jarmienė Kirpyklos Kelmė
Heselis Jofe Galanterijos prekyba Kražių g-vė 1 Kelmė
Icikas Jovelis Odų fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Dovydas Judeliovičius Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Kelmė
Feigė Kacaitė Kirpyklos Kelmė
Chackelis Kušelevskis Javų prekyba Kelmė
Maušas Leibovičius Javų prekyba Šiaulių g-vė 8 Kelmė
Mauša Leibovičius Kolonialė prekyba Kelmė
Joselis Levijašas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kražių g-vė 25 Kelmė
Chonas Levinas Ūkio produktų prekyba Prekyvietės g-vė 8 Kelmė
Chana Mejeravičienė Odų prekyba P.Ruzgio g-vė 41 Kelmė
Mordchelis Mejerovičius Komiso ir tarpininkavimo biurai Prekyvietė 19 Kelmė
Chaimas Mileris Javų prekyba Tauragės g-vė 18 Kelmė
Efraimas Milneras Odų fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Jokubas Milneris Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Bencelis Moišovičius Alaus sandėliai Kelmė
Šmuelis Mordchelovičius Saldainių ir šokolado dirbtuvės Kelmė
Etė Morgenšteinienė Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Kražių g-vė 100 Kelmė
Bencelis Movšovičius Gazuotų vandenų dirbtuvės Kelmė
Basė Nenchausienė Manufaktūros prekyba P.Ruzgo g-vė Kelmė
Jankelis Paglinskis Kiaušinių prekyba Kelmė
Beras-Giršas Pedleras Odų fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Izraelis Podlasas Mėsos prekyba Prekyvietės g-vė 8 Kelmė
Izraelis Preidas Alaus sandėliai Kražių g-vė 78 Kelmė
Izraelis Preidas Viešbučiai Kelmė
Izraelis Preidas Gazuotų vandenų dirbtuvės Kelmė
Benjaminas Pupkinas Javų prekyba Tauragės g-vė 13 Kelmė
Dovidas Ratneris Javų prekyba Tauragės g-vė 40 Kelmė
Samuelis Rochmanas Kepyklos Kelmė
Chana Rozenfeldienė Javų prekyba Bažnyčios g-vė 10 Kelmė
Mendelis Rozinas Lentpjūvės Kelmė
Mauša Rubikovičius Javų prekyba Raseinių g-vė 13 Kelmė
Icikas Šamesas Givulių prekyba Kelmė
Judelis Šechtinas Kepyklos Kelmė
Hiršas-Tevelis Ševeliovičius Mėsos prekyba Kelmė
Dovydas Šochetas Javų prekyba Šiaulių g-vė 22 Kelmė
Mina ir Leizeris Šternas Kolonialė prekyba Kelmė
Taubė Telemienė Karšyklos Kelmė
Joselis Udvinas Elektros stotys Kelmė
K. Udvinas Motoriniai malūnai Kelmė
Udvinas N. ir Rosinas M. Garo malūnai Kelmė
Etė Volpertienė Restoranai ir traktieriai Kelmė
Reizė Volpertienė Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Kelmė
Dovydas Zacharas Odų prekyba Šiaulių g-vė 24 Kelmė
Motelis Zelikas Zaksas Javų prekyba Tauragės g-vė 32 Kelmė
Izraelis Zaksas Javų prekyba Petro Ruzgio g-vė 7 Kelmė
Motelis Zaksas Viešbučiai Kelmė
O. Zalmanas Odų fabrikai ir dirbtuvės Kelmė
Taubė Zilbergaitė Garo malūnai Kelmė
Zelmanas Manufaktūros prekyba P.Ruzgio g-vė 29 Kelmė
Mauša Mendeliovičius Vandens malūnai Kelmės valsč., Blecharnės dv.
Calelis Valdmanas Vandens malūnai Kelmės valsč., Drauginės k.
Dovydas Zetas Karšyklos Kelmės valsč., Liolių k.
Chaja Ancelienė Įvairi mišri prekyba Kražiai
Chinde Arnerienė Manufaktūros prekyba Kražiai
Leša Beimanienė Manufaktūros prekyba Kražiai
Jankelis Bereliovičius Mėsos prekyba Kražiai
Nochimas Charčinas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Kražiai
Checkelis Gordonas Daržovių ir vaisių prekyba Kražiai
Benceris Icikovičius Givulių prekyba Kražiai
Mauša Šaferas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kražiai
Judelis Tomeris Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kražiai
Izaokas Vaineris Saldainių ir šokolado dirbtuvės Kražiai
Ida Verblauskaitė Geležies ir įos dirbinių prekyba Kražiai
Berelis Benjaminavičius Ūkio produktų prekyba Nemakščiai
Samuelis Benjaminavičius Ūkio produktų prekyba Nemakščiai
Aronas Buchmanas Manufaktūros prekyba Nemakščiai
Chaimas Fainas Javų prekyba Nemakščiai
Jankelis Heringas Arklių prekyba Nemakščiai
J. ir D. Judelevičius Garo malūnai Nemakščiai
Solomonas Judeliovičius Lentpjūvės Nemakščiai
Chane Kaganas Arklių prekyba Nemakščiai
Izraelis Kaganas Arklių prekyba Nemakščiai
Judelis Kanas Arklių prekyba Nemakščiai
Chodė Mejerovičienė Manufaktūros prekyba Nemakščiai
Leiba Šmuilovičius Mėsos prekyba Nemakščiai
Pinė Šneideris Arklių prekyba Nemakščiai
Leiba Šternas Arklių prekyba Nemakščiai
Icikas Tekzonas Manufaktūros prekyba Nemakščiai
Motelis Zalcbergas Arklių prekyba Nemakščiai
Beras-Giršas Abramavičius Odų fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
B. Bekerienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Raseiniai
Fišelis Beras Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Raseiniai
Asnė Bernšteinienė Manufaktūros prekyba Prekyvietė Raseiniai
Jankelis Blochas Kolonialė prekyba Raseiniai
Nochimas Blochas Ūkio produktų prekyba Raseiniai
Nesė-Itė Blochienė Restoranai ir traktieriai Šilavos g-vė 33 Raseiniai
Mozė Brinbergas Geležies ir įos dirbinių prekyba Šilavos g-vė 30 Raseiniai
Mera Chajetienė Manufaktūros prekyba Raseiniai
Motelis Chreidanas Ūkio produktų prekyba Vilniaus g-vė 18 Raseiniai
Ziselis Chveidanas Javų prekyba Raseiniai
Heselis Chveidanas Įvairi mišri prekyba Raseiniai
Motelis Chveidanas, Fridmanas Ch. Javų prekyba Šilavos g-vė 37 Raseiniai
Oseris Cirlinas Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 65 Raseiniai
Gitel Dorfmanienė Galanterijos prekyba Raseiniai
Icikas Esas Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
G. ir H. Feinšteinas Lentpjūvės Raseiniai
Nešė Finkelbrandienė Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 69 Raseiniai
Mauša Fleišeris Mėsos prekyba Vilniaus g-vė 67 Raseiniai
Dovydas Flomas Kepyklos Raseiniai
Marė Flomienė Daržovių ir vaisių prekyba Raseiniai
Sorė Fridmanienė Manufaktūros prekyba Nepriklausomybės g-vė 7 Raseiniai
Ruvinas Gardinskis Odų prekyba Šilavos g-vė 57 Raseiniai
Šajus Gardinskis Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
Mendelis, Gindė Gardonas, Viniekienė Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 67 Raseiniai
Chaja Gendelienė Mėsos prekyba Prekyvietė 12 Raseiniai
Šmuelis Geras Saldainių ir šokolado dirbtuvės Raseiniai
Mauša Gordonas Javų prekyba Nepriklausomybės g-vė 42 Raseiniai
Grigeliai Broliai Javų prekyba Vilniaus g-vė 51 Raseiniai
Bliumė Grinbergaitė Galanterijos prekyba Vilniaus g-vė 137 Raseiniai
Beinas Gurvičius Javų prekyba Nepriklausomybės g-vė 40 Raseiniai
Perecas Jankeliavičius Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
Motelis Jofe Javų prekyba Raseiniai
Icikas Joffe Kolonialė prekyba Jurbarko g-vė Raseiniai
Sorė Joselovičienė Indų prekyba Vilniaus g-vė 48 Raseiniai
Ovsejus Kaceras Geležies ir įos dirbinių prekyba Vilniaus g-vė 121 Raseiniai
Aizikas Kaceras Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
Jankelis Kaceras Mėsos prekyba Vilniaus g-vė 10 Raseiniai
Dovydas Kacevas Indų prekyba Raseiniai
Solomonas Kadušinas Spaustuvės ir cinkolitografijos Raseiniai
Izraelis Kaganas Avalynės prekyba Raseiniai
Abromas Kalonšinas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Raseiniai
Beruch-Ruvelis Kaplanas Manufaktūros prekyba Raseiniai
Nochimas Kaplanas Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
Nosenas Kaplanas Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
Izraelis Kaplanas Miško medžiagos ir kuro gamyba Laisvės g-vė 21 Raseiniai
Rafaelis Kaplanas Ūkio produktų prekyba Šilavos g-vė 37 Raseiniai
Kaplanas L. ir Golperinas J. Knyginai Laisvės g-vė 16 Raseiniai
Sorė Kaplanienė Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
N. ir M. Karnauskiai Virvių dirbtuvės Raseiniai
Z. Kumpinskis Javų prekyba Nepriklausomybės g-vė 52 Raseiniai
Zoruchas Kušelevskis Javų prekyba Raseiniai
Ana Levinaitė Komiso ir tarpininkavimo biurai Nepriklausomybės g-vė 42 Raseiniai
Abelis Levinas Javų prekyba Vilniaus g-vė 145 Raseiniai
Mešė Levneris Givulių prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
Mejeris Levneris Mėsos prekyba Vilniaus g-vė Raseiniai
Lota, Chaja Lipšicienė, Pilerevičienė Kolonialė prekyba Šilavos g-vė 53 Raseiniai
Mozė Liudginas Kolonialė prekyba Šilavos g-vė Raseiniai
Geselis Magiliauskas Alaus sandėliai Dominikonų g-vė 15 Raseiniai
Leiba Merkelis Javų prekyba Šilavos g-vė 8 Raseiniai
Ovsėjus Muškatas Geležies ir įos dirbinių prekyba Šiluvos g-vė 37 Raseiniai
Mauša Muzikantskis Gazuotų vandenų dirbtuvės Raseiniai
Izraelis Nojus Knyginai Raseiniai
Zalmanas Okuras Auksakaliai ir laikrodininkai Raseiniai
Leja Oleinikienė Kolonialė prekyba Vilniaus g-vė 143 Raseiniai
Chaimas Olksniauskis Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Vilniaus g-vė 163 Raseiniai
Leiba Palunskis Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
Chaja Pilerevičienė-Lipšicaitė Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Šilavos g-vė 53 Raseiniai
Leiba Polinskis Odų prekyba Šilavos g-vė 67 Raseiniai
Leiba Ratmanas Geležies ir įos dirbinių prekyba Šilavos g-vė 57 Raseiniai
M. Ratmanas Geležies ir įos dirbinių prekyba Šilavos g-vė 61 Raseiniai
Mauša Rubinšteinas Fotografai Raseiniai
Natanas S. Kolonialė prekyba Nepriklausomybės g-vė 20 Raseiniai
Izraelis Sacharijus Ūkio produktų prekyba Nepriklausomybės g-vė 59 Raseiniai
Kyva Sajavičius Kolonialė prekyba Vilniaus g-vė 9/3 Raseiniai
Izraelis Sandleris Saldainių ir šokolado dirbtuvės Raseiniai
Chašė Sidelskienė Daržovių ir vaisių prekyba Raseiniai
Chaja Stalevičienė Kepyklos Raseiniai
Sinė Sudokienė Kolonialė prekyba Jurbarko g-vė Raseiniai
Cilė Šabuševičienė Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 42 Raseiniai
Mauša Šeikovičius Mėsos prekyba Vilniaus g-vė 6 Raseiniai
Dovydas Šugamas Siuvamųjų mašinų, dviračių ir muzikos instrumentų prekyba Raseiniai
Geršelis Tacas Mėsos gaminių prekyba Nepriklausomybės g-vė 13 Raseiniai
Leiba Tacas Mėsos prekyba Raseiniai
Manė Tacas Mėsos prekyba Vilniaus g-vė 32 Raseiniai
Elė Tanurienė Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė Raseiniai
Chaimas Taubmanas Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 42 Raseiniai
Dveirė Terespolskienė Viešbučiai Nepriklausomybės g-vė 23 Raseiniai
Jochelis Terespolskis Kiaušinių prekyba Prekyvietės g-vė 2 Raseiniai
Girša Terespolskis Manufaktūros prekyba Šilavos g-vė 79 Raseiniai
Reizė Tubilienė Kolonialė prekyba Šiluvos g-vė 30 Raseiniai
Berelis Vaisas Odų fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
Samuelis Vinikas Galanterijos prekyba Šilavos g-vė 49 Raseiniai
Mendelis Vinikas Odų prekyba Raseiniai
Rochė Vinikienė Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Raseiniai
Icikas Volpė Geležies ir įos dirbinių prekyba Šilavos g-vė Raseiniai
Michelis Volpertas Galanterijos prekyba Prekyvietė Raseiniai
Samuelis Volpertas Vaistinės Nepriklausomybės g-vė 6 Raseiniai
Š. Zalingeris Ūkio produktų prekyba Šilavos g-vė 36 Raseiniai
Jokūbas Zilbermanas Kolonialė prekyba Raseiniai
Mauša ir Joselis Zyvai Kolonialė prekyba Dominikonų g-vė 34 Raseiniai
Zalmanas Zyvas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Raseiniai
Mejeris Zusmanavičius Ūkio produktų prekyba Vilniaus g-vė 57 Raseiniai
Dovydas Žolinas Fotografai Raseiniai
Faivelis Kaganas Lentpjūvės Raseinių valsč., Paraseinių k.
Faivelis Kaganas Garo malūnai Raseinių valsč., Paraseinių k.
Bencelis Polunskis Vandens malūnai Raseinių valsč., Srublių k.
Mauša Fortuna Karšyklos Raudonės valsč., Stakiai k.
Mauša Fortuna Manufaktūros prekyba Raudonės valšč., Stakų km
Joselis Miasnikas Manufaktūros prekyba Raudonės valšč., Stakų km
Cipė Miasnikienė Karšyklos Stakiai
Ryvė Fridliandienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Šilava
Natanas Lakgeimas Miško medžiagos ir kuro gamyba Šilava
Vainšteinas ir Jankelis Garo malūnai Šilavos valsč., Narušų k.
Vainšteinas ir Leibovičius Lentpjūvės Šilavos valsč., Norušių k.
Vincas Šefleris Vandens malūnai Šilavos valsč., Tvarkantės k.
Vincas Šefleris Vėlyklos Šilavos valsč., Tvarkantės k.
Orelis Rauchas Vandens malūnai Šilavos valsč., Zakeliškių k.
Jankelis Daksas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Šiluva
Boruchas Magidovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Šiluva
Michelė Margonienė Manufaktūros prekyba Šiluva
Jankelis Zaksas Manufaktūros prekyba Šiluva
Chaja Fainšteinytė Manufaktūros prekyba Šimkaičiai
Girzonas Š. ir Feldmanas Miško medžiagos ir kuro gamyba Šimkaičiai
G. ir H. Fainšteinas Garo malūnai Šimkaičių valsč., Šimkaičių k.
Chanė Fainšteinienė Karšyklos Šimkaičių valsč., Šimkaičių k.
Chana Fainšteinienė Vėlyklos Šimkaičių valsč., Šimkaičių k.
Jokūbas Kamenecas Miško medžiagos ir kuro gamyba Tytavėnai
Reizė Kaplanienė Manufaktūros prekyba Tytavėnai
Leja Kaplanienė Puodų dirbtuvės Tytavėnai
Mendelis Lurija Manufaktūros prekyba Tytavėnai
Leja Sugamienė Manufaktūros prekyba Tytavėnai
Kalmanas Kamenecas Garo malūnai Tytavenų valsč., Skaisgirio k.
Jokūbas Kamenecas Lentpjūvės Tytavenų valsč., Skaisgirių k.
Chaja Bilonienė Manufaktūros prekyba Viduklė
Šimonas Butkus Vaistinės Viduklė
Srolė Giršovičius Odų fabrikai ir dirbtuvės Viduklė
Giršovičius F. ir Lazeris M. Garo malūnai Viduklė
Giršovičius ir Lazaris Lentpjūvės Viduklė
Ošeris Icikovičius Karšyklos Viduklė