Žudynių Kaušėnuose 70-mečio minėjimas 2011 m. liepos 17 d.