Paroda

Žydų tradicijoje sinagoga yra ne tik maldos namai, bet ir Švento Rašto studijų bei bendruomenės susirinkimo vieta, jos kasdienio gyvenimo epicentras.  Sinagogoje buvo bendraujama, dalijamasi naujienomis, godojama dėl nesėkmių, džiaugiamasi mažomis ir didelėmis sėkmėmis.  Medines sinagogas statėsi ir jas puošė dažniausiai ne itin turtingos bendruomenės, palankiai susiklosčius  finansinėms galimybėms suskubdavusios pasistatyti mūrinę, patvaresnę ir gamtos, ir laiko išdaigoms atsparesnę sinagogą. Šiandien Lietuvoje išlikusios 17 medinių  sinagogų yra unikalus ne tik Lietuvos, bet ir platesniu mastu – Rytų Europos žydų paveldas. Jis perteikia išskirtinę, kitur mažai būdingą ar net nesusiklosčiusią medinių sinagogų architektūros, jų dailinimo tradiciją, sinkretinę vietos medžio apdirbimo ir judaizmo inspiruotą sinagogų puošybą. Išlikę keliolika medinių sinagogų, atlaikiusių  naikinančias istorijos ir žmogaus veiklos audras,  yra skurdžios ir nykstančios buvusios stulbinančios sinagogų interjerų puošybos ar kuklesnių jų pastatų nuotrupos. Šiandienos lietuviams jos pažįstamos tik iš senų tarpukario fotografijų. Tai verčia susimąstyti, kiek stipri yra praeitį, kultūrą ir asmeninius gyvenimus griaunanti istorijos jėga, ir kaip svarbu puoselėti vis dar rusenančią atmintį bei ugdyti jautrumą tam, ko netenkame. Neužsimerkti, bet saugoti šią mūsų kultūros ir atminties dalį – tam kviečia ši paroda, lyg giedodama kadišą – atminimo maldą (hebr. kadish – Dievo šventumo teigimas) – Lietuvos medinėms sinagogoms.

paroda

Plačiau apie kitus atliekamus darbus čia.