Telšių apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Izraelis Bajus Kirpyklos Alsėdžiai
Chaimas Cėnas Kolonialė prekyba Telšių g-vė 14 Alsėdžiai
Joselis Faktorius Odų fabrikai ir dirbtuvės Alsėdžiai
Abelis Gefelis Vaistinės Alsėdžiai
Levinas Kalvarija Odų fabrikai ir dirbtuvės Alsėdžiai
Z. Kleinas Kurpalių dirbtuvė Alsėdžiai
Joselis Levinas Manufaktūros prekyba Alsėdžiai
Chaimas Smuškevičius Mėsos prekyba Alsėdžiai
Leiba Ordmanas Vandens malūnai Alsėdžių valsč., Slėdų k.
Faivelis Beras Ūkio produktų prekyba Telšių g-vė 29 Luokė
Elijas Blochas Kirpyklos Luokė
Libė Citronaitė Manufaktūros prekyba Luokė
Chaimas Goldšteinas Saldainių ir šokolado dirbtuvės Luokė
Chaimas Kirzneris Kiaušinių prekyba Luokė
Jankelis Lazaris Vėjo malūnai Luokė
Jankelis Lesimas Elektros stotys Luokė
Faivelis Noikas Manufaktūros prekyba Luokė
Cilė Vainerienė Kolonialė prekyba Turgaus g-vė Luokė
Chaimas Zifas Vaistinės Luokė
Nosenas Glazas Vandens malūnai Luokės valsč., Jucių k.
Nosenas Glazas Verpyklos (vilnų) Luokės valsč., Jucių k.
Leibas Garbas Kolonialė prekyba Turgaus g-vė Mosėdis
Chaimas-Beras Normija Odų fabrikai ir dirbtuvės Nevarėnai
Icikas Rozenbaumas Manufaktūros prekyba Nevarėnai
Šmuelis Kacas Vandens malūnai Nevarėnų valsč., Karstenių k.
Abromas Rostovskis Kolonialė prekyba Kretingos g-vė 5 Plungė
Leiba Braudė Manufaktūros prekyba Plungė
S. Buchbinderienė Saldainių ir šokolado dirbtuvės Plungė
Z. Chasonas Lentpjūvės Plungė
Jankelis Cinas Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Aizikas Civija Mėsos prekyba Klaipėdos g-vė 1 Plungė
Icikas Civija Mėsos prekyba Turgaus g-vė 3 Plungė
Izraelis Frajas Manufaktūros prekyba Plungė
Aronas Gamzis Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Lazeris Garbo Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Abelis Gecas Mėsos prekyba Rietavo g-vė 9 Plungė
Maušas Gelernteras Avalinės prekyba Kretingos g-vė 9 Plungė
R. Goldbergas Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Fruma Goldvaserienė Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 1 Plungė
Efroimas Izrailovičius Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Plungė
Minė Jofienė Manufaktūros prekyba Plungė
Frumė Kanienė Kolonialė prekyba Klaipėdos g-vė 28 Plungė
Šmuelis Kapeliušas Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Bendetas Kargo Manufaktūros prekyba Plungė
Faivelis Kliocas Restoranai ir traktieriai Plungė
Eta Leibovičienė Avalinės prekyba Kretingos g-vė 5 Plungė
Relė Levinskytė Skrybėlių (moteriškų) dirbtuvės Plungė
Lozeris Levinsonas Manufaktūros prekyba Plungė
Natanas Levitas Linų ir sėmenų prekyba Telšių g-vė 13 Plungė
Abramas Lipkovičas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 11 Plungė
Giršas Lipmanas Žvakių dirbtuvės Plungė
Aronas Dovydas Lurije Manufaktūros prekyba Plungė
Abromas Lvovičius Restoranai ir traktieriai Plungė
B. Manas Mėsos prekyba Plungė
Leiba Mecas Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Telšių g-vė 14 Plungė
G. Mecas Dažyklos Plungė
L. Metzas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Plungė
Ch. Mindė Linų ir sėmenų prekyba Kretingos g-vė 24 Plungė
Freidė Odesaitė Manufaktūros prekyba Plungė
Geršonas Olšvangas Linų ir sėmenų prekyba Kretingos g-vė 27 Plungė
Simonas Olšvangas Svaiginamųjų gėralų prekyba Plungė
M. Olšvangas Kirpyklos Plungė
Crija Olšvangienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Plungė
Aizikas Plungjanskis Manufaktūros prekyba Plungė
Mauša Polionikas Karšyklos Plungė
B. ir M. Pozenai Galanterijos prekyba Plungė
Abromas Pozėnas Galanterijos prekyba Plungė
Beras Presas Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Plungė
Leizeris ir Chaimas Restai Miško medžiagos ir kuro gamyba Kretingos g-vė 1 Plungė
Ester Restienė Svaiginamųjų gėralų prekyba Kretingos g-vė 1 Plungė
Dovydas Rikas Mėsos prekyba Rietavo g-vė 5 Plungė
Gilelis Rimanas Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Plungė
Chanė Rolnikienė Manufaktūros prekyba Plungė
Chaimas Rostovskis Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 11 Plungė
Beilė Segalienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Telšių g-vė 8 Plungė
Jokūbas Segalis Auksakaliai ir laikrodininkai Plungė
Danielis Srolovičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Klaipėdos g-vė 12 Plungė
Šliomas Šapiro Mėsos prekyba Klaipėdos g-vė 16 Plungė
Ovsėjus Šeras Manufaktūros prekyba Plungė
Joselis Šeras Mėsos prekyba Klaipėdos g-vė 2 Plungė
Mejeras Šeras Mėsos prekyba Klaipėdos g-vė 8 Plungė
Z. Šeras Odų fabrikai ir dirbtuvės Plungė
Zalmanas Šlavinas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 8 Plungė
Benditas Šochetas Daržovių ir vaisių prekyba Plungė
Talpis R. ir Izrailovičius S. Vaistinės Plungė
G. Tokzonas Gazuotų vandenų dirbtuvės Plungė
Leiba Zakinas Kolonialė prekyba Kretingos g-vė 5 Plungė
Ch. Zaksas Vandens malūnai Plungė
Chenė Zaksienė Elektros stotys Plungė
Vulfas Zusmanas Mėsos prekyba Telšių g-vė 24 Plungė
Zenonas Cirtautas Plytinės Plungės valsč., Lekemės k.
B. Babusas Auksakaliai ir laikrodininkai Rietavas
Šmolis Basas Manufaktūros prekyba Rietavas
Fridmanas Odų fabrikai ir dirbtuvės Rietavas
Heselis Garberis Kirpyklos Rietavas
Beilė Hendlerienė Manufaktūros prekyba Rietavas
Volfas Ipelis Fotografai Rietavas
Aronas Kacas Mėsos prekyba Rietavas
Bencionas Levitas Manufaktūros prekyba Rietavas
Icikas Palukštas Įvairi mišri prekyba Rietavas
Feigė Rabusaitė Manufaktūros prekyba Rietavas
Chanė Rozenkovičienė Restoranai ir traktieriai Rietavas
Šmuelis Šamsonas Auksakaliai ir laikrodininkai Rietavas
Jankelis Šeftelovičius Mėsos prekyba Rietavas
Beilė Šurienė Manufaktūros prekyba Rietavas
Izraelis Zaksas Manufaktūros prekyba Rietavas
Ruvinas Zalcmanas Manufaktūros prekyba Rietavas
F. Rozenheimas Vandens malūnai Rietavo valsč., Girėnų k.
Fišelis Rozenheimas Lentpjūvės Rietavo valsč., Vatušių k.
Abramas Abramonas Ūkio produktų prekyba Turgaus g-vė 19 Telšiai
Chaja Abramsavičienė Avalinės prekyba Didžioji g-vė 66 Telšiai
Abelis Bajus Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 21 Telšiai
Joselis Balsemas Geležies ir įos dirbinių prekyba Didžioji g-vė 33 Telšiai
Maušas Beinas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 27 Telšiai
Beras Bekeris Kolonialė prekyba Didžioji g-vė 16 Telšiai
Lina Blochaitė Vaistų, kosmetikos ir kitų chemijos produktų prekyba Turgaus g-vė 97 Telšiai
Fišelis Borochovičius Fotografai Didžioji g-vė 36 Telšiai
Hiršas Braudas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 39 Telšiai
Mejeris Chaitas Kepyklos Turgaus g-vė 11 Telšiai
Abramas Chajetovičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Turgaus g-vė 21 Telšiai
Mejeras Chvasas Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 73 Telšiai
Zenonas Cirtautas Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Žalioji g-vė Telšiai
Simonas Citronas Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 76 Telšiai
Erdmanas J. ir Kaganas Ūkio produktų prekyba Telšiai
Jokūbas Fišeris Restoranai ir traktieriai Turgaus g-vė 37 Telšiai
Cyrė Fridmanaitė Kirpyklos Žalioji g-vė 13 Telšiai
Smuelis Fudsolis Vėjo malūnai Nevarėnų g-vė 5 Telšiai
Elijošius Gelfenas Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 74 Telšiai
Leibas Giršovičius Avalinės prekyba Didžioji g-vė 48 Telšiai
Šeinas Glikmanas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 42 Telšiai
Jankelis ir Pinkusas Gordonai Kino teatrai Telšiai
Leiba Grinas Odų fabrikai ir dirbtuvės Luokės g-vė 4 Telšiai
Sora Grušlaukienė Indų prekyba Turgaus g-vė 15 Telšiai
Jokūbas Gurvičas Spaustuvės ir cinkolitografijos Kęstučio g-vė 28 Telšiai
Jokūbas Gurvičius Saldainių ir šokolado dirbtuvės Kęstučio g-vė 28 Telšiai
Icikas, Sem. Icikovičius, Rostovskis Ūkio produktų prekyba Viešbučio g-vė 3 Telšiai
Abramas Iciksonas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 11 Telšiai
D. Jakobsonienė Kepyklos Turgaus g-vė 12 Telšiai
Ch. Jakūbas Javų prekyba Turgaus g-vė 33 Telšiai
Rivė Jaušiclienė Manufaktūros prekyba Telšiai
Jofe M. ir Taicas S. Miško medžiagos ir kuro gamyba Didžioji g-vė 60 Telšiai
Šeinė Joffienė Kolonialė prekyba Didžioji g-vė 58 Telšiai
Markusas Joselevičius Gazuotų vandenų dirbtuvės Didžioji g-vė 4 Telšiai
Zelikas Kacas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 33 Telšiai
S.T. Kacenelenbogienė Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 40 Telšiai
Ekelis Kacinas, Grinkeris Iz. Ūkio produktų prekyba Turgaus g-vė 26 Telšiai
Jankelis Kaganas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 7 Telšiai
Aronas Kaganas Restoranai ir traktieriai Turgaus g-vė 36 Telšiai
Chaimas Kaplanskis Fotografai Didžioji g-vė 13 Telšiai
Kapsudas G. ir Varėjas A. Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Turgaus g-vė 13 Telšiai
Joselis Kapsudis Kirpyklos Turgaus g-vė 36 Telšiai
Izraelis Karimas Svaiginamųjų gėralų prekyba Didžioji g-vė 32 Telšiai
Aronas Klocas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 4 Telšiai
Maušas Klocas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 1 Telšiai
Oseris Klocas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 4 Telšiai
Cipė Kopelienė Kirpyklos Kęstučio g-vė 28 Telšiai
E. Koplonas Auksakaliai ir laikrodininkai Turgaus g-vė 22 Telšiai
Vulfas Kozakas Galanterijos prekyba Didžioji g-vė 31 Telšiai
Maušas Laichas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 11 Telšiai
Abromas Levitas Odų prekyba Turgaus g-vė 33 Telšiai
Libė Levitienė Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 23 Telšiai
Ribeka Naftalienė Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 34 Telšiai
D. Notavičius Kepyklos Turgaus g-vė 17 Telšiai
Gedalija Pelcas Ūkio produktų prekyba Turgaus g-vė 56 Telšiai
Leibas Polivnikas Galanterijos prekyba Didžioji g-vė 82 Telšiai
Markus Purpleris Mėsos prekyba Turgaus g-vė 2 Telšiai
Jakobas Rabinavičius Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė Telšiai
Eta Raividienė Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 35 Telšiai
Beilė Roitenbergienė Svaiginamųjų gėralų prekyba Vaidevučio g-vė 3 Telšiai
Sora Rostanskienė Manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 35 Telšiai
Izakas Rozenbaumas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė 43 Telšiai
Zelmanas Rubinas Terpentino ir smalos dirbtuvės Nevarėnų g-vė 23 Telšiai
Beilė Rubinienė Kepyklos Turgaus g-vė 39 Telšiai
Elijas Skleras Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Didžioji g-vė 25 Telšiai
Eivinas Šaftelis Saldainių ir šokolado dirbtuvės Didžioji g-vė 31 Telšiai
F. ir C. Šapselbonienė Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 17 Telšiai
Volfas Šapzelbonas Fotografai Kęstučio g-vė 32 Telšiai
Mejeras, Sneja Šochetas, Pelcas Įvairi mišri prekyba Telšiai
Aizikas Šorenas Komiso ir tarpininkavimo biurai Didžioji g-vė 29 Telšiai
Abramas Tabačnikas Kepyklos Turgaus g-vė 37 Telšiai
Mauša ir Salumas Talpisas Geležies ir įos dirbinių prekyba Turgaus g-vė 1 Telšiai
Taubė Terešiškinienė Avalinės prekyba Didžioji g-vė 33 Telšiai
Valleinienė ir Brauda Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 43 Telšiai
Elija Varėjas Manufaktūros prekyba Turgaus g-vė Telšiai
Elija Varėjas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 5 Telšiai
Heselis Varėjas Mėsos prekyba Turgaus g-vė 10 Telšiai
Judelis Varėjas Mėsos prekyba Masčio g-vė 6 Telšiai
Šijas Varėjas Mėsos prekyba Didžioji g-vė Telšiai
Girša Varėjas Gilelovičius Mėsos prekyba Turgaus g-vė 9 Telšiai
Beras, Maušas Zlotnikas, Lipmanas Kolonialė prekyba Didžioji g-vė 37 Telšiai
Leiba Fainas Vandens malūnai Telšių valsč., Kuodžių k.
Heselis Erdmanas Manufaktūros prekyba Tverai
Ševė Bekeraitė Kolonialė prekyba Turgaus g-vė 20 Varniai
Jankelis Galonas Mėsos prekyba Kęstučio g-vė 15 Varniai
Elijas Gordonas Motoriniai malūnai Varniai
Mejeras Grofas Avalinės prekyba Kęstučio g-vė 35 Varniai
Mejeras Grolmanas Kolonialė prekyba Vaidevučio g-vė Varniai
Joselis Grolmanas Mėsos prekyba Turgaus g-vė Varniai
Mejeras Kamzonas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kęstučio g-vė Varniai
Izraelis Levi Manufaktūros prekyba Varniai
Giršas Magidas Geležies ir įos dirbinių prekyba Varniai
Jankelis Magiolas Mėsos prekyba Duonelaičio g-vė 5 Varniai
Z. Malačnikovas Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Turgaus g-vė 18 Varniai
Mendelis Mašė Manufaktūros prekyba Varniai
Chaijimas Nejermanas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Kęstučio g-vė Varniai
Michelis Nejermanas Restoranai ir traktieriai Varniai
Šmuelis Noikas Indų prekyba Varniai
Gutė Olšvangerienė Manufaktūros prekyba Varniai
Leibas Ongė Kirpyklos Varniai
Arija-Leiba Rotmanas Manufaktūros prekyba Varniai
K. Rubinšteinas Auksakaliai ir laikrodininkai Varniai
Sorė Šeffelienė Kiaušinių prekyba Varniai
Šmuelis Icikas Šeras Odų prekyba Telšių g-vė Varniai
Hiršas Šulmanas Kirpyklos Varniai
Zlatė Zaksaitė Karšyklos Varniai
Elijošius Zaksas Kolonialė prekyba Kęstučio g-vė 17 Varniai
M. Fridsolis Vandens malūnai Varnių valsč., Padvarių k.
M. Šeiferis Vandens malūnai Varnių valsč., Palukštės k.
Michelis Cigleris Vandens malūnai Žarėnai
Hasė Hilkovičaitė Manufaktūros prekyba Žarėnai
Chaja Šneiderienė Manufaktūros prekyba Žarėnai
Abromas Šneideris Karšyklos Žarėnai
Dovydas Šveidas Manufaktūros prekyba Žarėnai
Jankelis Kutiskeris Vandens malūnai Žarėnos valsč., Medingėnų k.
Calelis Šaferis Vandens malūnai Žarėnų valsč., Kerališkės k.
Ordmanas G. ir Javičas M. Vandens malūnai Žarėnų valsč., Užpėlių k.