Ilgą miestelio gyvavimo laiką Plungės istorija labai tampriai buvo susijusi su žydų http://www.cialisgeneriquefr24.com/peut-on-acheter-le-cialis-en-pharmacie-sans-ordonnance/ bendruomene. Manoma, kad miestelyje jie apsigyveno XVII a. Vyskupas M.Valančius mini, kad 1719 m. buvę leista žydams pasistatyti sinagogą, tačiau buvę nurodyta, kad ji negali būti per aukšta ir nesiektų katalikų bažnyčios aukščio. Tačiau žydai vis tiek pastatę aukštą sinagogos pastatą. Plungės klebonas norėjęs sinagogą pažeminti. Kad tai neįvyktų, žydai apsiėmę mokėti kasmet po 30 timpų.

Šalia kad ir gana uždaro, bet aktyvaus žydų bendruomenės religinio gyvenimo vyko ir švietėjiškas – kultūrinis. XIX a. pab. čia veikė žydų rabinų seminarija Ješiva, neturtingų žydų vaikų amatų mokykla. Nepriklausomybės metais Telšių apskritis, į kurią įėjo ir Plungė, pagal žydų gyventojų skaičių Lietuvoje užėmė 3 – ąją vietą. 1923 m. žydai sudarė 44 proc. visų miestelio gyventojų (lietuvių tuo metu buvo 55 proc.). Visiškai suprantama, kad sudarydami tokį gyventojų skaičių, žydai aktyviai dalyvavo ir miesto valdyme. Pirmasis Plungės burmistras, vadovavęs 1918 – 1930 m. buvo Boruchas Dovydas Goldvaseris. Gausios ir gana aktyvios Plungės žydų bendruomenės gyvavimo laikotarpis baigėsi su tragiškais 1941 m. liepos mėnesio įvykiais.

Paimta iš Plungės savivaldybės puslapio


 

Plungės žydų istorija

 

Plungė laikoma viena iš ankstyviausių vietų, kur apsigyveno žydai. Plungės žydų senosiose kapinėse iki karo stovėjo antkapiai, datuoti 1500 mirimo metais. (Restų giminė). Bendrai į Lietuvą žydų emigrantai pradėjo atvykti 1348 metais, kada prasidėjo žydų išvarymas iš Serbijos Moravijos, Vengrijos ir Silezijos, kai prasidėjo inkvizicija Ispanijoje ir Portugalijoje. Prievarta iš tų valstybių išvaryti žyda atsikėlė į Lietuvą. 1939 metais Lietuvoje žydų bendruomenė sudarė beveik ketvirtį milijono. Plungėje tuo laiku gyveno apie 2500 žydų. Turima duomenų, kad Plungėje žydų bendruomenė sudarė: 1847 metais – 2197, 1897 metais – 2502, t.y. 55 procentai visų gyventojų, 1921 metais – 2200, 1928 metais – 1815 arba 44 procentai.


Nors oficialiai teigiama, kad žydai Plungėje apsigyveno tik XVII amžiuje, tačiau istorikė Jolanta Skurdauskienė sako, kad pirmą kartą XVI amžiaus viduryje paminėtoje Gondingos valsčiaus Plungės gyvenvietėje buvo dvylika žydų ir tik penkios katalikų sodybos. Tad gali būti, kad Plungę įkūrė žydai, į šias vietas atsikėlę bent šimtu metų anksčiau nei manoma iki šiol.

1570 m. Plungė nukonkuravo Gondingą ir tapo jos valsčiaus centru su visomis administracinėmis funkcijomis.Nuo to laiko ji didėjo, o kartu su ja augo ir žydų bendruomenė bei jos įtaka ir indėlis į miesto ekonomiką, kultūrą, visuomeninį gyvenimą.

1941 metais hitlerininkai ir jų vietiniai talkininkai nužudė pusę Plungės gyventojų – 1800 žydų. Jų bendruomenės per šimtmečius kurtas materialus ir dvasinis paveldas liko blaškomas laiko vėjų.

Priėmus Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, Plungės žydų bendruomenė rajono savivaldybei pareiškė norą susigrąžinti iki 1940 metų veikusiai Plungės žydų religinei bendruomenei priklausiusį išlikusį nekilnojamą turtą – sinagogas. Nors pagal įstatymą atsikūrusiai ir teisiškai įregistruotai Plungės žydų religinei bendruomenei neturėjo būti kliūčių turtą susigrąžinti, tačiau Plungės rajono savivaldybė Plungėje išlikusias sinagogas ne įrašė į neprivatizuojamų objektų sąrašą, o perdavė jas „Linų audinių“ bendrovei. Jos ir Lietuvos žydų bendruomenės atstovai be vietos žydų bendruomenės žinios ir sutikimo pasirašė sutartį, pagal kurią „Linų audinių“ bendrovė Lietuvos žydų bendruomenei suteikė 15 tūkstančių rublių paramą, o pastaroji, neturėdama tam nei įgaliojimo, nei teisės, atsisakė pretenzijų į išlikusį nekilnojamą turtą.