Kaušėnuose nužudyti Plungės žydai

Numeris Vardas pavardė
1 Abelienė Nechama
2 Abelis
3 Abelis Šaja
4 Abelytė
5 Abramsonaitė Taubė
6 Abramsonas Faivelis
7 Abramsonienė Chaja
8 Agulnikas
9 Agulnikienė Dina
10 Akumaitė Elka
11 Akumaitė Malka
12 Akumaitė Mariaša
13 Akumaitė Taubė Pesė
14 Akumas Faivelis
15 Akumas Josifas
16 Akumas Leibas
17 Akumas Leizeris
18 Akumas Mejeris
19 Akumas Melechas
20 Akumas Šaja
21 Akumienė Doba
22 Akumienė Hena
23 Akumienė Hodla
24 Akumienė Pesė Riva
25 Aranovičienė Brainė
26 Aranovičienė Rachelė
27 Aranovičius Faivelis
28 Aranovičius Henechas
29 Aranovičius Josifas
30 Aranovičius Motė
31 Aranovičius Nachumas
32 Aranovičius Šmuelis
33 Aranovičius Šulkė
34 Aranovičiūtė Fruma
35 Aranovičiūtė Golda
36 Aranovičiūtė Jenta
37 Aranovičiūtė Riva
38 Aranovičiūtė Sara
39 Aranovičiūtė Šeinė
40 Azrelis Zeikė
41 Barochovičienė
42 Barochovičius Arielis
43 Barochovičius Baruchas
44 Barochovičiūtė Sara
45 Bederienė Beilė
46 Bederis Abraomas
47 Bederis Hiršas
48 Bederis Jakovas
49 Bederis Leiba
50 Bederis Mordechajus
51 Bederis Motė
52 Bederytė Bracha
53 Bederytė Haja
54 Bederytė Hana
55 Bederytė Jechudita
56 Beraitė
57 Beraitė
58 Beras
59 Beras
60 Beras
61 Beras
62 Beras
63 Beras
64 Beras
65 Beras
66 Beras
67 Beras
68 Beras
69 Beras
70 Beras Abraomas
71 Beras Izraelis
72 Beras Mošė
73 Beras Solomonas
74 Beras Šlaumė
75 Beras Zelikas
76 Bergaitė Maša
77 Bergas
78 Bergas Joelis
79 Bergienė Gita
80 Berienė
81 Berkovičienė
82 Berkovičienė Basė
83 Berkovičius Hiršas
84 Berkovičius Mendelis
85 Berkovičius Mošė
86 Berkovičius Polis
87 Bermanaitė Hana
88 Bermanas
89 Bermanas Faivelis
90 Bermanas Šimonas
91 Beselytė Ida
92 Blesaitė Hana
93 Blesaitė Sara
94 Blesaitė Šeina
95 Blesas Icikas
96 Blesienė Henia
97 Blinderienė Hana
98 Blinderis Aris Mošė
99 Blinderis Aronas
100 Blinderis Icikas
101 Blinderytė Cipė
102 Blinderytė Taubė
103 Blochaitė
104 Blochaitė Brainė
105 Blochaitė Haja
106 Blochas
107 Blochas Hiršas
108 Blochas Jakovas
109 Blochas Ruvenas
110 Blochas Šmuelis
111 Blochienė Haja
112 Bodaitė Riva
113 Bodaitė Taubė
114 Bodaitė Zelda
115 Bodas Dovydas
116 Bodas Leizeris
117 Bodas Vulfas
118 Bodienė Eta
119 Braudaitė
120 Braudė
121 Braudė Velvė
122 Braudienė
123 Bricaitė Basė
124 Bricienė Gita
125 Brikaitė Gita
126 Brikaitė Sara
127 Brikaitė Tobė
128 Brikas Boruchas
129 Brikas Faivelis
130 Brikas Jakovas
131 Brikas Vulfas
132 Brikienė Basė
133 Brikmanas Icikas
134 Brikmanas Leizeris
135 Brolovičiutė Gita
136 Bruchkutė Ida
137 Buchas Mordehajus
138 Buchbinderienė Metė
139 Buchbinderis Benjaminas
140 Buchbinderis Eliazaras
141 Buchbinderis Jakovas
142 Buchbinderis Šlomas
143 Buchbinderytė Maša
144 Buchmanaitė Pesa
145 Bunienė
146 Bunis Motelis Leibas
147 Bunytė Fruma
148 Calkovičiutė Frida
149 Chazanaitė Mina
150 Chazanas Jechudas
151 Chazanas Ruvenas
152 Chazanas Zvalanas
153 Chazanienė Haja
154 Chonenovičienė Dvoira
155 Chonenovičius Arelis
156 Chonenovičius Chaimas
157 Chonenovičius Josifas
158 Chonenovičius Mejeris
159 Chonenovičius Micha
160 Chonenovičius Michelis
161 Chonenovičius Mošė
162 Chonenovičius Ruvenas
163 Chonenovičiutė Mira Roza
164 Chonenovičiutė Sara Bela
165 Cimblerienė Šeina
166 Cimbleris Bencė Leibas
167 Cimbleris Jakovas
168 Cimbleris Zisė
169 Cimelevičius Nachumas
170 Cimermanaitė
171 Cimermanaitė Rachelė
172 Cimermanas Dovas
173 Cimermanas Mošė
174 Cimermanas Mošė
175 Cimermanienė Miriama
176 Cimermanienė Rišė
177 Civjė Icchakas Volfas
178 Civjė Jakovas
179 Civjė Matusas
180 Civjė Zalmanas
181 Civjienė Estera
182 Civjienė Šeina
183 Cvikas
184 Cvikienė Hena
185 Dancigaitė Chaja
186 Dancigaitė Sara
187 Dancigas Izraelis
188 Dancigienė Ana
189 Daniševskienė Estera
190 Daniševskis Mordechajus
191 Daniševskytė Cipora
192 Daniševskytė Sara
193 Dimantaitė Hana
194 Dimantaitė Mina
195 Dimantaitė Pesia
196 Dimantaitė Rachelė
197 Dimantas Mošė
198 Dimantas Motė
199 Dimantas Ruvelis
200 Dimantienė Eta Malka
201 Edelšteinas Bencionas
202 Edelšteinas Zelikas
203 Edelšteinienė Sara
204 Edminaitė Ida
205 Edminaitė Malė
206 Edminas Chaimas
207 Edminienė Altė
208 Elijaševičius Ingelis
209 Elijaševičiutė Chaja
210 Elijaševičiutė Dvoira
211 Elijaševičiutė Eta
212 Elijaševičiutė Fruma
213 Elijaševičiutė Pesia
214 Fainšteinaitė Eta
215 Finkelšteinaitė Ita
216 Finkelšteinas
217 Finkelšteinas
218 Finkelšteinienė
219 Fišaitė Basė
220 Fišaitė Bluma
221 Fišaitė Frida
222 Fišaitė Hadasė
223 Fišaitė Hana Leikė
224 Fišaitė Hoda
225 Fišaitė Pesia
226 Fišaitė Roza
227 Fišas Dovydas
228 Fišas Fiškė
229 Fišas Šolomas
230 Fišas Velvelis
231 Fišas Volfas
232 Fišeris Chaimas
233 Fišeris Josifas
234 Fišerytė Bela
235 Fišerytė Freidla
236 Fišerytė Sara
237 Fišienė Freida
238 Fišienė Tova
239 Flaksaitė Liba
240 Flaksas Cadikas
241 Flaksienė Bela
242 Frejaitė Liba
243 Frejas Izraelis
244 Frejienė Hana Freida
245 Gamza Chacė
246 Gamza Icchakas
247 Gamza Lechas
248 Gamza Šimonas
249 Gamzaitė Ela
250 Gamzaitė Eta
251 Gamzienė Hana
252 Garbaitė Riva
253 Garbienė Henia
254 Gauzas Abraomas
255 Gecaitė Hana
256 Gecaitė Ida
257 Gecas Abė
258 Gecas Bencas
259 Gecas Civjė
260 Gecas Henechas
261 Gecas Orė
262 Gecas Volfas
263 Gelerenterienė Bela
264 Gelerenteris Mošė
265 Gelerenterytė Sara
266 Gilienė Elė
267 Gilienė Šeina
268 Gilis Bencionas
269 Gilis Orė
270 Gilis Šamas Mošė
271 Gilis Šimonas
272 Gilis Šlomas
273 Gilytė Golda
274 Gilytė Hadasė
275 Gilytė Rezelė
276 Glikaitė
277 Glikaitė Ancė
278 Glikaitė Feiga
279 Glikas
280 Goldbergas Chaimas
281 Goldbergienė Ela
282 Goldinaitė Hinda
283 Goldinaitė Jachė
284 Goldinaitė Mira
285 Goldinas Chaimas Zisa
286 Goldinas Hiršas
287 Goldinas Josifas
288 Goldinienė Menucha
289 Gordonaitė Braina
290 Gordonaitė Eli
291 Gordonaitė Hana
292 Gordonaitė Rachelė
293 Gordonaitė Sara
294 Gordonas Hiršas
295 Gordonas Izraelis
296 Gordonas Izraelis
297 Gordonas Lechas
298 Gordonas Leiba
299 Gordonas Ruvenas
300 Gornšteinaitė Miriam
301 Gornšteinas Icikas
302 Grikštas Natas
303 Grikštienė Feiga
304 Grinas Izraelis
305 Grinas Mejeris
306 Grinas Tevjė
307 Grinienė Eta
308 Grosmanaitė Sara
309 Grosmanas Dovydas
310 Grosmanas Hisė
311 Grosmanas Zasė
312 Grosmanienė
313 Hadas Chanochas
314 Hadas Mordechajus
315 Hadas Šraga
316 Handelienė Rachelė
317 Handelis Josifas
318 Hendelsonaitė Gita
319 Hendelsonaitė Saviva
320 Hendelsonaitė Sulamita
321 Hendelsonas Michelis
322 Hendelsonienė Haja
323 Hiršas
324 Hirzonaitė Riva
325 Hirzonas Dovydas
326 Hirzonienė Eta
327 Hocaitė Doba
328 Hovšaitė Haja
329 Hovšaitė Rachelė
330 Hovšaitė Roza
331 Hovšas Faivelis
332 Icikovičius Šlomas
333 Icikovičiutė Devora
334 Icikovičiutė Haja
335 Izraelovičienė Hana
336 Izraelovičienė Hena
337 Izraelovičienė Hena Mira
338 Izraelovičius Abraomas
339 Izraelovičius Efraimas
340 Izraelovičius Izraelis
341 Izraelovičius Michelis
342 Izraelovičius Mošė
343 Izraelovičius Saulas
344 Izraelovičiutė Fruma
345 Izraelovičiutė Sara
346 Jakobas Jankelis
347 Jakobienė Ita
348 Jamytė Mina
349 Jankelovičiutė Breina
350 Javis Mošė
351 Jozelovičius Uris
352 Judelmanaitė Hesė
353 Judelmanaitė Taubė
354 Judelmanas Chaimas
355 Judelmanienė Eta
356 Kacaitė
357 Kacaitė
358 Kacas
359 Kacas
360 Kacas Hiršas
361 Kacas Leizeris
362 Kacinaitė Lecha
363 Kacinaitė Michaela
364 Kacinaitė Šeina
365 Kacinas Chaimas
366 Kacinas Izraelis
367 Kacinas Jakovas
368 Kacinas Joelis
369 Kacinas Rubenas
370 Kacinas Zikas
371 Kacinienė Haja
372 Kaganaitė Dobė
373 Kamaras
374 Kamaras Chaimas
375 Kamarienė Nesė
376 Kameras Leiba
377 Kamerienė Sara
378 Kanaitė Riva
379 Kanas Izraelis
380 Kanienė Fruma
381 Kapeliušas
382 Kapeliušas Hackelis
383 Kapeliušas Hiršas
384 Kapeliušienė
385 Kaplanaitė Basė
386 Kaplanaitė Dobė
387 Kaplanaitė Gochė
388 Kaplanaitė Ida
389 Kaplanaitė Rachelė
390 Kaplanaitė Zlata
391 Kaplanas Hackelis
392 Kaplanas Jakovas
393 Kaplanas Kalmanas
394 Kaplanas Mejeris
395 Kaplanas Mendelis
396 Kaplanas Mošė
397 Kaplanas Šabtajus
398 Kaplanas Šifas
399 Kaplanienė Hana
400 Karabelnikaitė Eta
401 Karabelnikaitė Feiga
402 Karabelnikaitė Hana
403 Karabelnikaitė Hena
404 Karabelnikaitė Šeina
405 Karabelnikas Izraelis
406 Karabelnikas Jakovas
407 Karabelnikas Leiba
408 Karabelnikas Todrosas
409 Karbas
410 Karbas Dovydas
411 Karbas Mošė
412 Karbienė
413 Kargaitė Berta
414 Kargas Abraomas
415 Kargas Bencionas
416 Kargas Bendetas
417 Kargas Benjaminas
418 Kargienė Gutė
419 Karpulis Joelis
420 Karpulis Mendelis
421 Karpulytė Gitelė
422 Karpulytė Rivka
423 Keselienė Haja Lėja
424 Keselis Chaimas
425 Keselis Cvija
426 Keselis Faivelis
427 Keselis Šraga
428 Keselytė Cipė
429 Keselytė Mira
430 Kiršas Mošė
431 Kiršas Solomonas
432 Kiršienė Feiga
433 Kleinaitė Mina
434 Kleinaitė Miriam
435 Kleinaitė Nechamė
436 Kleinaitė Nechamė
437 Klocas Benjaminas
438 Klocienė
439 Korbas Haselis
440 Krautaitė Lecha
441 Krautaitė Sara
442 Krautienė Golda
443 Krigerienė
444 Krigeris Berlas
445 Krigeris Motė
446 Krigeris Šmuelis
447 Krigerytė Mena
448 Krugerienė Mira
449 Krugeris Motė
450 Krugeris Saulas
451 Kvortas Hiršas Jakovas
452 Kvortas Judelis
453 Legalytė Libė
454 Leibenbeinas
455 Leibovičius Bencionas
456 Leibovičius Berlas
457 Leibovičius Tevjė
458 Leibovičiutė Ancė
459 Leibovičiutė Jenta
460 Leibovičiutė Mina
461 Leibovičiutė Zeida
462 Levienė Haja
463 Levinaitė Haja
464 Levinaitė Hena
465 Levinaitė Ita
466 Levinaitė Lecha
467 Levinaitė Lybė
468 Levinas Chaimas
469 Levinas Geršonas
470 Levinas Leiba
471 Levinas Michaelis
472 Levinas Nechamas
473 Levinas Noachas
474 Levinas Zundė
475 Levinienė Rachelė
476 Levinskaitė
477 Levinskienė Relė
478 Levinskis
479 Levinskis Izraelis
480 Levinsonas Nechemė
481 Levinsonienė Sara
482 Levis Chaimas
483 Levis Monelis
484 Levis Noachas
485 Levitaitė Feiga Riva
486 Levitaitė Jeta
487 Levitaitė Miriam
488 Levitaitė Roza
489 Levitaitė Sara
490 Levitaitė Šeina
491 Levitas
492 Levitas
493 Levitas Abelis
494 Levitas Izraelis
495 Levitas Leizeris
496 Levitas Notė
497 Levytė Roda
498 Libermanaitė Eitelė
499 Libermanas Šlomas
500 Libermanienė Dobė
501 Lipkovičienė Taubė
502 Lipkovičius
503 Lipmanaitė Sonia
504 Lipmanas Abraomas
505 Lipmanas Ari
506 Lipmanas Aronas
507 Lipmanienė Faja
508 Lipskienė Fruma
509 Lipskis Šimonas
510 Lipskytė Miriam
511 Lvovičienė Hana Ancė
512 Lvovičius Abrachamas
513 Lvovičiutė Mena
514 Lvovičiutė Mina
515 Manas Bencionas
516 Marekas Borisas
517 Marekienė Šifra
518 Markusaitė Cilė
519 Markusaitė Frida
520 Markusas Natanas
521 Markusienė Eta Rivka
522 Marmelšteinaitė Sara
523 Marmelšteinas Icchakas
524 Marmelšteinas Šmuelis
525 Marmelšteinienė Bluma
526 Mecaitė Sara
527 Mecas Icchakas Šlomas
528 Mecas Jakovas
529 Mecas Leiba
530 Mecas Mošė
531 Mecas Šmuelis Icchakas
532 Mejerytė Lybė
533 Mejerovičiutė Pesia
534 Michelsonas
535 Michelsonas Šlomas
536 Michelsonienė Hana
537 Mindaitė Gita Malė
538 Mindaitė Rachelė
539 Mindaitė Roza
540 Mindaitė Sara
541 Mindė Beras
542 Mindė Mejeris
543 Mindė Zalmanas
544 Mindienė Haja
545 Minsterienė Hasė Riva
546 Minsterienė Jenta
547 Minsteris Hiršas
548 Minsteris Leiba
549 Minsteris Michaelis
550 Minsterytė Riva
551 Minsterytė Taubė
552 Morokas
553 Morokas Dovydas
554 Morokienė
555 Narunskytė Frida
556 Neimanaitė Hana
557 Neimanaitė Mina
558 Neimanas Volfas
559 Nolas Izraelis
560 Nolas Mejeris
561 Nolienė Šeina
562 Odesaitė Bluma
563 Odesaitė Dina
564 Odesaitė Etelė
565 Odesaitė Feiga
566 Odesaitė Frida
567 Odesaitė Gita
568 Odesaitė Gita
569 Odesaitė Golda
570 Odesaitė Haja
571 Odesaitė Hana
572 Odesaitė Hena
573 Odesaitė Ita
574 Odesaitė Malka
575 Odesaitė Roza
576 Odesaitė Roza
577 Odesaitė Sara
578 Odesaitė Sara
579 Odesaitė Sara Elka
580 Odesas
581 Odesas Abelis
582 Odesas Abelis
583 Odesas Chaimas
584 Odesas Chaimas
585 Odesas Elijazaras
586 Odesas Hiršas
587 Odesas Isakas
588 Odesas Izraelis
589 Odesas Leizeris
590 Odesas Milkas
591 Odesas Mošė
592 Odesas Motė
593 Odesas Motė
594 Odesas Mulė
595 Odesas Mulė
596 Odesas Paulas
597 Odesas Šalomas
598 Odesas Šlomas
599 Odesas Šmuelis
600 Odesas Volfas
601 Odesas Zisa
602 Odesienė
603 Odesienė Feiga
604 Odesienė Haja Cipė
605 Odesienė Rachelė
606 Odesienė Širkė
607 Olšvangaitė Dvora
608 Olšvangaitė Estera
609 Olšvangaitė Jechudita
610 Olšvangaitė Merė Lesė
611 Olšvangaitė Rachelė
612 Olšvangaitė Sara
613 Olšvangas Dovydas
614 Olšvangas Geršonas
615 Olšvangas Icchakas
616 Olšvangas Icchakas
617 Olšvangas Inchelis
618 Olšvangas Menachemas
619 Olšvangas Mendelis
620 Olšvangas Mordechajus
621 Olšvangas Mošė
622 Olšvangas Šlomas
623 Olšvangienė Hana
624 Ordmanaitė Bela
625 Ordmanaitė Bluma
626 Ordmanaitė Feiga
627 Ordmanas Geršonas
628 Orlianskytė Doba
629 Orlianskytė Haja
630 Orlianskytė Rachelė
631 Orlianskytė Sara
632 Peiresaitė Hana
633 Peiresas Berelis
634 Peiresas Jukas
635 Peiresienė Beilė
636 Pelcas Hiršas
637 Pelcas Izraelis
638 Pikerienė Haja
639 Pilinaitė Brainė
640 Pilinaitė Štesa
641 Pilinas Izraelis
642 Plencaite Hana Riva
643 Plesas
644 Plesas Volfas
645 Plungianskienė
646 Plungianskis
647 Plungianskis
648 Plungianskis Isakas
649 Polivnikas
650 Polivnikas Mošė
651 Polivnikienė
652 Polivnikienė Estera
653 Pozinaitė Hena
654 Pozinas
655 Pozinas Abrachamas
656 Pozinas Benclas
657 Pozinas Jekalė
658 Pozinas Motė
659 Pozinas Motelis
660 Pozinas Toivas
661 Pozinienė
662 Pozinienė Estera
663 Pozinienė Sara
664 Presaitė
665 Presaitė Bela
666 Presaitė Hana
667 Presaitė Roza
668 Presaitė Zeila
669 Presas
670 Presas Berlas
671 Presas Icchakas
672 Presienė
673 Rabinovičienė Doba
674 Rabinovičienė Miriam
675 Rabinovičienė Riva
676 Rabinovičius Betzalelis
677 Rabinovičius Elijas
678 Rabinovičius Hiršas
679 Rabinovičius Icchakas
680 Rabinovičius Lipas
681 Rabinovičius Mendelis
682 Rabinovičius Motė
683 Rabinovičius Ševas
684 Rabinovičius Šimonas
685 Rabinovičius Šlomas
686 Rabinovičiutė Eta
687 Rabinovičiutė Sara
688 Rabinovičiutė Taubė
689 Reifaitė Brainė
690 Restaitė Cilė
691 Restaitė Dvora
692 Restaitė Hana
693 Restaitė Rachelė
694 Restas Elijazaras
695 Restienė Estera
696 Richmanaitė Dvosa
697 Richmanaitė Nechama
698 Richmanas Bencionas
699 Richmanas Cvijas
700 Richmanas Dovydas
701 Richmanas Mošė
702 Richmanienė Beilė
703 Rikaitė Hana
704 Rikaitė Ita
705 Rikas
706 Rikas Isakas
707 Rikas Šolomas
708 Rikienė Frida
709 Rilaitė Miriam
710 Rilaitė Nechema
711 Rilaitė Sara
712 Rilaitė Stesė
713 Rilas Michaelis
714 Rilas Nachmanas
715 Rilas Nisanas
716 Rimanas Hilelis
717 Rimanienė Hena
718 Rimanienė Sonia
719 Risaitė Sara
720 Rolnikaitė Raja
721 Rolnikas Abelis
722 Rolnikas Icikas
723 Rolnikas Ruvenas
724 Rolnikienė Taubė
725 Rostovskienė Breina
726 Rostovskis
727 Rostovskis Abrachamas
728 Rostovskis Chaimas
729 Rostovskis Elijas
730 Rostovskis Faivelis
731 Rostovskis Hiršas
732 Rostovskis Icchakas Leizeris
733 Rostovskis Icikas
734 Rostovskis Jankelis
735 Rostovskis Josifas
736 Rostovskis Mejeris
737 Rostovskis Teivas
738 Rostovskytė Estera
739 Rostovskytė Gita
740 Rostovskytė Ida
741 Rostovskytė Lecha
742 Rostovskytė Pesa
743 Rostovskytė Rachelė
744 Rostovskytė Šeina
745 Savilas Šlomas
746 Savilienė Menucha
747 Secheris
748 Segalienė Eta
749 Segalis Bencas
750 Segalis Berė
751 Segalis Dovydas
752 Segalis Faivelis Leibas
753 Segalis Jakovas
754 Segalis Mošė
755 Segalis Nechemjė
756 Segalytė Feiga
757 Segalytė Haja
758 Segalytė Hinda
759 Segalytė Ida
760 Segalytė Jechudita
761 Segalytė Maša
762 Segalytė Mira
763 Segalytė Riva
764 Segalytė Sara
765 Slavinaitė Haja
766 Slavinaitė Jenta
767 Slavinas Volfas
768 Slavinas Zalmanas
769 Slavinienė Sara
770 Srolovičienė Lybė
771 Srolovičius Zelikas
772 Srolovičiutė Šeina
773 Stupelienė Henesė
774 Stupelis Berlas
775 Stupelytė Matė Pesa
776 Šafiraitė Doba
777 Šafiraitė Feiga
778 Šafiraitė Riva
779 Šafiras Berė
780 Šafiras Hiršas
781 Šafiras Jeneckelis
782 Šafiras Jeneckelis
783 Šafiras Leibas
784 Šafirienė Menucha
785 Šapiras Mošė
786 Šapirienė Cipė
787 Šasas Zalmanas
788 Šavelienė Taubė
789 Šavelis Chaimas
790 Šeifaitė Mina
791 Šenderovičienė Frida
792 Šenderovičius Hackė
793 Šenderovičius Josifas
794 Šeraitė Arišė
795 Šeraitė Basė Lecha
796 Šeraitė Batė Lecha
797 Šeraitė Bluma
798 Šeraitė Cipa Rašė
799 Šeraitė Eta
800 Šeraitė Feiga
801 Šeraitė Feiga
802 Šeraitė Hana
803 Šeraitė Hena
804 Šeraitė Ida
805 Šeraitė Irleckė
806 Šeraitė Pesa Roza
807 Šeraitė Rachelė
808 Šeraitė Riša
809 Šeraitė Riša
810 Šeraitė Riva
811 Šeraitė Riva
812 Šeraitė Rivka
813 Šeraitė Roza
814 Šeraitė Sara
815 Šeraitė Sima
816 Šeraitė Šeina Eta
817 Šeraitė Šeina Merė
818 Šeraitė Šošana
819 Šeraitė Vera
820 Šeras Abraomas
821 Šeras Abraomas
822 Šeras Alteris
823 Šeras Alteris
824 Šeras Ašeras
825 Šeras Azrielis
826 Šeras Bencas
827 Šeras Benjaminas
828 Šeras Bezalelis
829 Šeras Calkė
830 Šeras Chaimas Ašeras
831 Šeras Chaimas Izraelis
832 Šeras Chaimas Motė
833 Šeras Cvijas
834 Šeras Dovydas
835 Šeras Elijas
836 Šeras Elijas Maušas
837 Šeras Faivelis
838 Šeras Geršonas
839 Šeras Hackelis
840 Šeras Hiršas
841 Šeras Hošelis
842 Šeras Icchakas Leiseris
843 Šeras Icikas
844 Šeras Isakas
845 Šeras Isakas
846 Šeras Isakas
847 Šeras Jakovas
848 Šeras Jakovas Motė
849 Šeras Jankelis
850 Šeras Jeheckelis
851 Šeras Jehošuas
852 Šeras Josifas
853 Šeras Josifas
854 Šeras Judelis
855 Šeras Judelis
856 Šeras Leibas
857 Šeras Leibas
858 Šeras Mejeris
859 Šeras Mejeris
860 Šeras Mindė
861 Šeras Mošė
862 Šeras Mošė
863 Šeras Mošė
864 Šeras Mošė
865 Šeras Pesachas
866 Šeras Šimonas
867 Šeras Šolomas
868 Šeras Tevjė
869 Šeras Tiškė
870 Šeras Volfas
871 Šeras Zalmanas
872 Šeras Zindelė
873 Šeras Zundė
874 Šerienė Bela
875 Šerienė Estera
876 Šerienė Fania
877 Šerienė Frida
878 Šerienė Hana Menucha
879 Šerienė Henesė
880 Šerienė Ida
881 Šerienė Ita
882 Šerienė Jechudita
883 Šerienė Libė
884 Šerienė Lybė
885 Šerienė Malka
886 Šerienė Rachelė Lecha
887 Šerienė Rocha Lecha
888 Šerienė Sara
889 Šerienė Sara
890 Šerienė Sonia
891 Šerienė Šeina Eta
892 Ševachovičienė Rachelė
893 Ševachovičius Abė
894 Šifaitė
895 Šifas
896 Šifas
897 Šifienė Mina
898 Šlomovičius Volfas
899 Šlomovičiutė Fruma
900 Šlomovičiutė Haidė
901 Šlomovičiutė Haja
902 Šlomovičiutė Riva
903 Šlomovičiutė Sara
904 Šmulevičius Abelis
905 Šneiderienė
906 Šneideris Faivelis
907 Šneiderytė Ita
908 Šochataitė Nesė
909 Šochataitė Rivka
910 Šochatas Bendetas
911 Šochatienė Malka
912 Špicaitė Rocha
913 Špicas Kalmanas
914 Špicas Kalmanas Jakovas
915 Špicienė Haja
916 Šternas Jakovas
917 Šternienė Sonia
918 Šuganas Hesė
919 Šuldinerienė Jechudita
920 Šuldinerienė Jechudita
921 Šuldineris Jakovas
922 Šuldineris Jakovas
923 Šuraitė Hena
924 Šuraitė Mina
925 Šuraitė Rachelė
926 Šuras Aronas
927 Šuras Jecheckelis
928 Šuras Natanas
929 Šuras Šalomas
930 Šurienė Feiga
931 Takzonas
932 Takzonas Leizeris
933 Takzonienė
934 Takzonienė Nesė
935 Taršišis Mulė
936 Taršišytė Bobkė
937 Tokerienė Feiga
938 Tokeris Chaimas
939 Varimaitė Asna
940 Varimaitė Feiga
941 Varimaitė Hana
942 Varimaitė Rachelė
943 Varimas Hiršas
944 Varimas Motė Ruvenas
945 Varimas Šaja
946 Varimienė Hoda
947 Varinas
948 Varinas Ruvenas
949 Varinienė
950 Vegrovas Chaimas
951 Veineris Mulė
952 Veinerytė Bela
953 Veinerytė Hena Gutė
954 Veinerytė Pesa
955 Veselerienė Šošana
956 Veseleris Abramas
957 Vilonskienė Dora
958 Vilonskis Izraelis
959 Vistaneckienė Hena
960 Vistaneckis Chaimas
961 Vistovaitė Zanė
962 Vistovas Jakovas
963 Vistovas Jakovas
964 Vistovas Joselis
965 Vistovas Josifas
966 Vistovas Zelikas
967 Vistovienė Haja
968 Zakaitė Bela
969 Zakaitė Eta
970 Zakaitė Hena
971 Zakaitė Lecha
972 Zakaitė Lesė
973 Zakas Berlas
974 Zakas Faivelis
975 Zakas Henechas
976 Zakas Izaras
977 Zakas Leibas
978 Zakas Zisa
979 Zakinaitė Brainė
980 Zakinas
981 Zakinas Emanuelis
982 Zakinas Leibas
983 Zakinienė Bela
984 Zaksaitė Dvora
985 Zaksaitė Nechama
986 Zaksas Hackelis
987 Zaksas Mošė
988 Zaksienė Hana
989 Zeitelmanas
990 Zeitelmanienė
991 Zelikovičius Arelis
992 Zelikovičius Bencė
993 Zelikovičius Volfas
994 Zelikovičiutė Dvosa
995 Zelikovičiutė Gita
996 Zelikovičiutė Hana
997 Zelikovičiutė Hana
998 Zelikovičiutė Temė
999 Zemachas
1000 Zemachas
1001 Zemachienė
1002 Zevstaitė Šeina
1003 Zevstaitė Zelda
1004 Zikaitė Feiga
1005 Zikaitė Hana
1006 Zikaitė Hena
1007 Zikaitė Liuba
1008 Zikas Cvija
1009 Zikas Jakovas
1010 Zikas Saukalas
1011 Zikas Šolomas
1012 Zilbermanas Michaelis
1013 Zilbermanienė Ela
1014 Zimermanas Volfas
1015 Zimonaitė Sara
1016 Zinaitė Basė
1017 Zinaitė Irla
1018 Zinaitė Rachelė
1019 Zinaitė Sonia
1020 Zinas Jakovas
1021 Zingerienė Pesė
1022 Zingeris Hacė
1023 Zivaitė Berta
1024 Zivas
1025 Zunė Henechas
1026 Zusmanaitė
1027 Zusmanaitė
1028 Zusmanaitė
1029 Zusmanas
1030 Zusmanas
1031 Zusmanas Cvi
1032 Zusmanas Hiršas
1033 Zusmanas Leibas Hiršas
1034 Zusmanas Mošė
1035 Zusmanas Šmerlas
1036 Zusmanas Velvė
1037 Zusmanienė Lecha
1038 Zusmanovičiutė Rachelė