Marijampolės apskrities žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1931 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Miestas
Abramas Panemunskis Elektros malūnai Gedimino g-vė 23 Mariampolė
Š. Čarnas Lentpjūvės Balbieriškis
Šmuelis Čarnas Motoriniai malūnai Balbieriškis
Čarnas Š. ir sūnus Elektros stotys Balbieriškis
Michelis Čižikauskas Javų prekyba Balbieriškis
Berelis Funkus Odų prekyba Balbieriškis
Mordchelis Gandleris Kepyklos Balbieriškis
Dveina Glazarienė Manufaktūros prekyba Balbieriškis
Mozė Gurvičius Odų fabrikai ir dirbtuvės Balbieriškis
Nochimas Gurvičius Spirito varyklos Balbieriškis
Alteris Kacas Kepyklos Balbieriškis
Kaplanas O. ir Galenčisekas A. Mėsos prekyba Balbieriškis
Iršius Leibovičius Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Balbieriškis
Pešė Paražnauskienė Manufaktūros prekyba Balbieriškis
Leiba Rozentalis Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Kauno g-vė 97 Balbieriškis
Leiba Rozentalis Plytinės Balbieriškis
Leiba Rozentalis Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Balbieriškis
R. Zingerienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Balbieriškis
Simanas Zalingeris Plytinės Gudeliai
Simonas Sutkus Lentpjūvės Gudelių I valsč., Jūros gelež. st.
Simonas Sutkus Garo malūnai Gudelių I valsč., Jūros gelež. st.
Mejerovičius, Kaminskas, Isserlis Lentpjūvės Gudelių I valsč., Jūros st.
Bliuma Galpertienė Kepyklos Gudelių II valsč., Ąžuolų-Būdos k.
Giršas Starkauskas Garo malūnai Gudelių II valsč., Gudelių II k
Giršas Starkauskas Aliejaus dirbtuvės Gudelių II valsč., Gudelių II k.
Giršas Starkauskas Lentpjūvės Gudelių II valsč., Gudelių k.
M. Zalingeraitė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės II Gudeliai
M. Kovalskis Aliejaus dirbtuvės Javaravo valsč., Igliaukos k.
M. Kovalskis Motoriniai malūnai Javaravo valsč., Igliaukos k.
M. Jakobsonas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Jovaravo valsč., Igliauka
Simonas Sutkus Elektros stotys Jūros gelež.stotis
Judelis Krikštanskis Miško medžiagos ir kuro gamyba Jūros pašt.
Chaimas Bakas Javų prekyba Kalvarija
V. Bakas Manufaktūros prekyba Kalvarija
Aizinas Bakas Odų fabrikai ir dirbtuvės Kalvarija
Izakas Basas Kolonialė prekyba Kalvarija
F. Bergsonas Javų prekyba Kalvarija
Abr. Bramas Alaus sandėliai Prekybos g-vė 23 Kalvarija
Maušius Brandvenas Manufaktūros prekyba Kalvarija
Asramas Burakas Kolonialė prekyba Kalvarija
Mendelis Čadasas Dažų, apmušalų, kreidos ir panaši prekyba Kalvarija
Nochmanas Diskandas Kolonialė prekyba Prekybos g-vė 13 Kalvarija
Mendelis Diskandas Komiso ir tarpininkavimo biurai Prekybos g-vė Kalvarija
M. Epšteinas Javų prekyba Kalvarija
Giršas Gotlybas Mėsos prekyba Prekybos g-vė Kalvarija
Jokūbas Gutmacheris Odų prekyba Kalvarija
Jokūbas Gutmakeris Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kalvarija
A. Jakobsonas Manufaktūros prekyba Kalvarija
Mauša Josadas Verpyklos (vilnų) Kalvarija
Benjaminas Kacelnikas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kalvarija
Kaganas K. ir Fetelsonas E. Baldų ir kitų medžio dirbinių prekyba Kalvarija
Civija Kaganavičienė Svaiginamųjų gėralų prekyba Prekybos g-vė 1 Kalvarija
Leibus Kaganavičius Javų prekyba Prekybos g-vė 7 Kalvarija
Giršas Kaganskis Javų prekyba Kalvarija
Felkus Kaplanas Ūkio produktų prekyba Kalvarija
Natonas Kapulskis Mėsos prekyba Prekybos g-vė 6 Kalvarija
M. Krinelis Aliejaus dirbtuvės Kalvarija
Samuelis Kronsonas Žemės ūkio mašinų dirbtuvės Kalvarija
Samuelis Kronsonas, Kaplanas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Kalvarija
Leibas Laudė Kolonialė prekyba Kalvarija
Mordchelis Lipovskis Javų prekyba Ugniagesių g-vė 7 Kalvarija
Macas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kalvarija
Levi Machelis Kolonialė prekyba Kalvarija
Chanė Muskinienė Galanterijos prekyba Kalvarija
Šimkė Nombergas Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Mariampolės ap. Kalvarija
Motelis Olickis Manufaktūros prekyba Prekybos g-vė Kalvarija
Gerecas Openšteinas Javų prekyba Kalvarija
Benjaminas Pekarskis Javų prekyba Vilniaus g-vė 28 Kalvarija
Chana Prenavičienė Odų prekyba Kalvarija
Giršas Rochesonas Komiso ir tarpininkavimo biurai Kalvarija
Lozeris Rubinšteinas Geležies ir įos dirbinių prekyba Kalvarija
Joselis Rubinšteinas Kolonialė prekyba Kalvarija
Volfas Rubinšteinas Manufaktūros prekyba Kalvarija
Chenachas Santockis Mėsos prekyba Kalvarija
Girša Santockis Mėsos prekyba Kalvarija
Izraelis Solomonas Tabako ir papirosų fabrikai Kalvarija
Joselis Stalovas Javų prekyba Pilies g-vė 41 Kalvarija
Taubė Starapolskienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Kalvarija
Zaruchas Susnickis Javų prekyba Kalvarija
Alteris Susnickis Javų prekyba Kalvarija
Mordchelis Susnickis Javų prekyba Vilniaus g-vė 31 Kalvarija
Rubinas Šadinskis Kepurių ir skrybėlių (vyr.) dirbtuvės Kalvarija
A.L. Šapiro Odų prekyba Prekybos g-vė 36 Kalvarija
Abramas, Leiba Šapiro Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kalvarija
Mordchelis Šimšelevičius Manufaktūros prekyba Kalvarija
Izraelis Šklioras Manufaktūros prekyba Kalvarija
Aronas Verzbolovskis Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Skersgatvio g-vė 6 Kalvarija
Leibus Vigderavičius Restoranai ir traktieriai Prekybos g-vė 60 Kalvarija
M. Vigderavičius Motoriniai malūnai Kalvarija
Šepselis Vigdoravičius Paminklų dirbtuvės Kalvarija
Joselis Vinickis Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Kalvarija
Dovydas Zdrajavičius Mėsos prekyba Prekybos g-vė 23 Kalvarija
Dovydas Zdrajavičius Miško medžiagos ir kuro gamyba Prekybos g-vė 23 Kalvarija
A. Kumfertas Koklių dirbtuvės Kalvarija, Tabarauskų k.
Jankelis Dardikeris Mėsos prekyba Kazlų-Rūda
Samuelis Eirufas Miško medžiagos ir kuro gamyba Kazlų-Rūda
M. Finkelšteinas Alaus sandėliai Kazlų-Rūda
Sorė Fišeraitė Manufaktūros prekyba Kazlų-Rūda
Mejeris Fišeris Miško medžiagos ir kuro gamyba Kazlų-Rūda
Meeris Funkas Manufaktūros prekyba Kazlų-Rūda
Mordchelis Grodzevskis Odų prekyba Kazlų-Rūda
L. Kacas Baldų dirbtuvės Kazlų-Rūda
Leonas Levinskis Miško medžiagos ir kuro gamyba Kazlų-Rūda
Joselis Novenickis Mėsos prekyba Kazlų-Rūda
Judelis Parašelskis Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Kazlų-Rūda
Sorė Segalienė Kolonialė prekyba Kazlų-Rūda
Beilė Subičienė Manufaktūros prekyba Kazlų-Rūda
Šolomas Šermanas Serių ir ašutų sortavimo ir valymo dirbtuvės Kazlų-Rūda
Varšavskiai Br. Lentpjūvės Kazlų-Rūda
Aronas Petrikanskis Lentpjūvės Kazlų-Rūdos valsč., Rutanano k.
Iseris Chodošas Mėsos prekyba Liudvinavas
Oseris Folenderis Odų prekyba Liudvinavas
Ošeris Folenderis Odų fabrikai ir dirbtuvės Liudvinavas
L. Goldauskienė Kepyklos Liudvinavas
Leiba Vindzbergas įpėd. Lentpjūvės Liudvinavas
Leiba Vindzbergas įpėd. Vandens malūnai Liudvinavas
Aronas Agusevičius Spaustuvės ir cinkolitografijos Basanavičiaus g-vė 13 Mariampolė
A. Altšuleris Ūkio produktų prekyba Basanavičiaus aikštė 12 Mariampolė
Senderis Baitlerienė Kepyklos Mariampolė
M. Bakas Komiso ir tarpininkavimo biurai Vytauto g-vė 7 Mariampolė
B. Berenšteinas Manufaktūros prekyba Vytauto g-vė 16 Mariampolė
Reveka Berenšteinienė Kailių prekyba Kęstučio g-vė 7 Mariampolė
Chanė-Feiga Berenšteinienė Manufaktūros prekyba Piliečių aikštė 1 Mariampolė
Joselis ir Abramas Berkovičiai Žibalo, benzino ir tepalų prekyba Stoties g-vė Mariampolė
Berksonai D. ir E. Įvairi mišri prekyba Mariampolė
Berelis, Reizė Blazbergas, Blazbergienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Kęstučio g-vė 2 Mariampolė
Perecas Blochas Tabako ir papirosų prekyba Piliečių aikštė 6 Mariampolė
N. Braloblockis Garo malūnai Mariampolė
J. Bregmanaitė Žibalo, benzino ir tepalų prekyba Stoties g-vė 13 Mariampolė
Salamonas Dabražauskis Javų prekyba Tarpučių g-vė 1 Mariampolė
Jokūbas Epšteinas Indų prekyba Vytauto g-vė 17 Mariampolė
M. Essas Javų prekyba Mariampolė
Dovydas Essas Garo malūnai Vytauto g-vė 55 Mariampolė
Maušius Finkelšteinas Avalynės prekyba Vytauto g-vė 3 Mariampolė
Giršas Finkelšteinas Miško medžiagos ir kuro gamyba Kudrikos g-vė 6 Mariampolė
Finkelšteinas Spirito varyklos Mariampolė
Olga Finkelšteinienė Restoranai ir traktieriai Mariampolė
Salelis Freidbergas Manufaktūros prekyba Vytauto g-vė 1 Mariampolė
Šlioma Freidbergas Manufaktūros prekyba Piliečių aikštė 16 Mariampolė
Judelis Fridbergas Fotografai Mariampolė
Aronas Fridlenderis Galanterijos prekyba Vytauto g-vė 3 Mariampolė
Berelis Frizinskis Ūkio produktų prekyba Gedimino g-vė 20 Mariampolė
Zelmanas Garbarskis Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Basanavičiaus al. 7 Mariampolė
D. Garberovičienė Saldainių ir šokolado dirbtuvės Mariampolė
Mozė Geimanas Odų prekyba Mariampolė
Mozė Geimanas Betono dirbinių dirbtuvės Mariampolė
Genas ir Joelis Lentpjūvės Mariampolė
Genas ir Joelis Garo malūnai Mariampolė
J. Gluchas Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Kauno g-vė 3 Mariampolė
Liba Goldbergienė Manufaktūros prekyba Basanavičiaus g-vė 1 Mariampolė
Chaja Goldengeimienė Galanterijos prekyba Mariampolė
A. Goldenknopas Ūkio produktų prekyba Duonelaičio g-vė 6 Mariampolė
B. Goldenknopienė Manufaktūros prekyba Duonelaičio g-vė 6 Mariampolė
Meeris Goldfarbas Avalynės prekyba Vytauto g-vė 4 Mariampolė
Abelis Goldšteinas Javų prekyba Kauno g-vė Mariampolė
Faivusas Goldšteinas Javų prekyba Kęstučio g-vė 23 Mariampolė
B. Gordonienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Vytauto g-vė 19 Mariampolė
Leibus Gottitius Kolonialė prekyba Gedimino g-vė 9 Mariampolė
Chaimas Grodmanas Baldų dirbtuvės Laisvės g-vė 23 Mariampolė
M. Grudzinskas Kepyklos Mariampolė
Ch. Gutermanaitė Skrybėlių (moteriškų) dirbtuvės Vytauto g-vė 32 Mariampolė
Chašelis Gutmanas Kolonialė prekyba Kęstučio g-vė 11 Mariampolė
Mendelis Gutmanas Mėsos prekyba Laisvės g-vė 11 Mariampolė
Abromas Ivaškovskis Galanterijos prekyba Kęstučio g-vė 2 Mariampolė
S.Ch. Jedvabnickienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Gedimino g-vė 2 Mariampolė
Mozė Jelinas Galanterijos prekyba Vytauto g-vė 9 Mariampolė
Chaimas Kaplanas Galanterijos prekyba Kęstučio g-vė 6 Mariampolė
R. Kaplanas Galanterijos prekyba Kęstučio g-vė 14 Mariampolė
Aronas Kaplanas Mėsos prekyba Milicijos g-vė 10 Mariampolė
Fruma Kardamienė Mėsos prekyba Laisvės g-vė 7 Mariampolė
Izakas Kavalinskis Mėsos prekyba Basanavičiaus g-vė Mariampolė
Joche Kavinienė Avalynės prekyba Vytauto g-vė 7 Mariampolė
V. Kiveris Baldų ir kitų medžio dirbinių prekyba Laisvės aikštė 9 Mariampolė
Reica Klionikaitė Mėsos prekyba Kudrikos g-vė 3 Mariampolė
Nejachas Kolas Kepyklos Policijos g-vė 5 Mariampolė
Cilė Korovicaitė Indų prekyba Kęstučio g-vė 27 Mariampolė
Pinko Korovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Piliečių aikštė 21 Mariampolė
Nosenas Kotleris Mėsos prekyba Kauno g-vė 10 Mariampolė
Mauša Krepkus Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Dailydžių g-vė 5 Mariampolė
Dveira Krepnė Mėsos prekyba Vytauto g-vė 5 Mariampolė
Iseris Kricevičius Odų prekyba Milicijos g-vė 10 Mariampolė
Simanas Kurlenčikas Daržovių ir vaisių prekyba Vytauto g-vė Mariampolė
Taubė Leivengienė Skrybėlių (moteriškų) dirbtuvės Mariampolė
Jankelis Levinas Javų prekyba Duonelaičio g-vė 14 Mariampolė
Izraelis Levinas Komiso ir tarpininkavimo biurai Vytauto g-vė 15 Mariampolė
Leizeris Levinas Mėsos gaminių prekyba Vytauto g-vė 24 Mariampolė
Mordchelis ir Ida Levinsonai Manufaktūros prekyba Basanavičiaus aikštė 15 Mariampolė
Liba Libermanienė Indų prekyba Ūkininkų g-vė 49 Mariampolė
Chaimas Londonas Kolonialė prekyba Piliečių aikštė 15 Mariampolė
Šeinė Luncikienė Maisto produktų prekyba Vytauto g-vė 6 Mariampolė
M.Veršvavskis, J. Blechavičius, Rabinavivičius, K.Everstbučas, Geležies ir įos dirbinių prekyba Basanavičiaus aikštė Mariampolė
Ch. Margauskas Mėsos prekyba Laisvės g-vė Mariampolė
Chana Margauskienė Mėsos prekyba Kęstučio g-vė 6 Mariampolė
Dovydas Milchikeris Manufaktūros prekyba Kęstučio g-vė 9 Mariampolė
Feigė Nachamkienė Kepyklos Kęstučio g-vė Mariampolė
Mejeris Naginas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Gedimino g-vė 17a Mariampolė
Leibas Olvickis Mėsos prekyba Vilkaviškio g-vė 3 Mariampolė
Giršas Pachteris Javų prekyba Gedimino g-vė 30 Mariampolė
Jankelis Panemunskis Javų prekyba Gedimino g-vė 23 Mariampolė
Abelis Panemunskis Aliejaus dirbtuvės Mariampolė
Mendelis Papirnikas Javų prekyba Tarpučių g-vė Mariampolė
Izakas Pilvinskis Knyginai Vytauto g-vė 14 Mariampolė
Chanė Porosovskienė Galanterijos prekyba Vytauto g-vė Mariampolė
Chaimas Rabinavičius Javų prekyba Kęstučio g-vė 33 Mariampolė
Rabinavičius ir Finkai Vaistinės Mariampolė
Joselis Rackis Geležies ir įos dirbinių prekyba Piliečių aikštė 18 Mariampolė
Izraelis Raznickas Kirpyklos Mariampolė
Giršas Ribickas Kepyklos Vytauto g-vė 26 Mariampolė
Ch. Rotšteinas Alaus sandėliai Mariampolė
Rachelė Rozenbergaitė Kino teatrai Mariampolė
Chenė Rozentalienė Galanterijos prekyba Vytauto g-vė 1 Mariampolė
A.I. Rozentalis Dažų, apmušalų, kreidos ir panaši prekyba Mariampolė
Abromas Rozentalis Javų prekyba Gedimino g-vė 11 Mariampolė
Lėja Roznickienė Avalynės prekyba Piliečių aikštė Mariampolė
Š. Rutenbergas Geležies ir įos dirbinių prekyba Piliečių aikštė Mariampolė
Mordchelis Ruvelskis Javų prekyba Kęstučio g-vė 31a Mariampolė
Maušius Saltaniškis Manufaktūros prekyba Basanavičiaus aikštė 13 Mariampolė
Judelis Segalis Odų prekyba Piliečių aikštė 4 Mariampolė
Slonimskis Ch. ir Feinbergis L. Ūkio produktų prekyba Piliečių aikštė 50 Mariampolė
Icikus-Berkus Smolinas Javų prekyba Vytauto g-vė 6 Mariampolė
Ickus-Berkus Smolinas Miško medžiagos ir kuro gamyba Vytauto g-vė 6 Mariampolė
Ickus Soloveičikas Komiso ir tarpininkavimo biurai Vytauto g-vė 8 Mariampolė
Jankelis Šlosbergas Indų prekyba Piliečių aikštė 5 Mariampolė
Eidel Šorienė Geležies ir įos dirbinių prekyba Gedimino g-vė 2 Mariampolė
I. Šperlingas Manufaktūros prekyba Mariampolė
Ickus, Alteris Špunderis, Kušneris Manufaktūros prekyba Basanavičiaus aikštė 9 Mariampolė
Faivelis Tainisas Baldų ir kitų medžio dirbinių prekyba Laisvės g-vė 11 Mariampolė
Z. Terba Terpentino ir smalos dirbtuvės Mariampolė
Giršas Vigdaravičius Mėsos prekyba Laisvės g-vė Mariampolė
Rafaelis Višeiskis Manufaktūros prekyba Basanavičiaus g-vė 19 Mariampolė
Elijošas Vištaneckis Kolonialė prekyba Policijos g-vė 4 Mariampolė
Abelis Vitenšteinas Manufaktūros prekyba Piliečių aikštė 6 Mariampolė
M. Vitenšteinas Manufaktūros prekyba Policijos g-vė 12 Mariampolė
Joselis Zakas Geležies ir įos dirbinių prekyba Basanavičiaus aikštė Mariampolė
Peisachas Zavilevičius Žalių odų, kailių, šerių, ašutų prekyba Laisvės g-vė 17 Mariampolė
B. Zelceris Manufaktūros prekyba Vytauto g-vė Mariampolė
Salamonas Zlotnickis Galanterijos prekyba Kęstučio g-vė 19 Mariampolė
Rutenbergas Š., Rozentalis J., Begsonas Š. Linų ir sėmenų prekyba Mariampolės stotis
Estera Achrapienė Kolonialė prekyba Mauručiai
Abelis Rainys Ekspedicijos ir transporto kontoros Mauručiai
Jankelis Gulbasas Motoriniai malūnai Mikališkio valsč., Plutiškio k.
T. Abelsonas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Prienai
M. ir E. Abelsonas Elektros stotys Prienai
T.ir A. Abelsonas Motoriniai malūnai Prienai
Bunė Baitlerienė Lentpjūvės Prienai
Izaokas Basas Gazuotų vandenų dirbtuvės Prienai
M. Benjaminovičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Prienai
C. Cinesas Javų prekyba Prienai
Joselis Damskis ir sūnūs Ūkio produktų prekyba Prienai
G. Dromelis Terpentino ir smalos dirbtuvės Prienai
R. Finkelšteinienė Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Nepriklausomybės g-vė Prienai
Šmuelis Fugleris Mėsos prekyba Prienai
V. Fugleris Mėsos prekyba Prienai
Malsė Gardonienė Svaiginamųjų gėralų prekyba Prienai
Volf Geršteinas Manufaktūros prekyba Prienai
Aronas Ginsburgas Manufaktūros prekyba Prienai
L. Gliksonas Manufaktūros prekyba Prienai
Jankelis ir Mendelis Goldbaudai Ūkio produktų prekyba Prienai
Nevachas Gordonas Mašinų ir susisiekimo priem. prekyba Basanavičiaus aikštė 4 Prienai
Šolomas Grosmanas Odų fabrikai ir dirbtuvės Prienai
Šliomas Gurvičius Geležies ir įos dirbinių prekyba Prienai
Mordchelis Jenenzonas Restoranai ir traktieriai Prienai
Zalmonas Jonenzonas Valgyklos, arbatinės ir cukrainės Nepriklausomybės g-vė Prienai
Mišelis Juborskis Manufaktūros prekyba Prienai
Arija Kadišus Kolonialė prekyba Prienai
M. Kaminskas Odų fabrikai ir dirbtuvės Prienai
Abelis Kleckinas Mėsos prekyba Prienai
S. Langlebenas Lentpjūvės Prienai
Izraelis Langlebenas Garo malūnai Prienai
Notelis ir M. Lapidai Ūkio produktų prekyba Prienai
G. Palenbaumas Javų prekyba Vilniaus g-vė 20 Prienai
M. Reznikovičius Mėsos prekyba Prienai
Ch. Rozenbliumas Žibalo, benzino ir tepalų prekyba Nepriklausomybės g-vė 22 Prienai
L. Rudnikas Odų prekyba Prienai
Mejeris Sandleris Mėsos prekyba Prienai
Šacas ir Norvekis Ūkio produktų prekyba Prienai
M. Škurka Kalkių dirbtuvės Prienai
L. Tregeris Kolonialė prekyba Prienai
Š. Ušpicas Aliejaus dirbtuvės Prienai
M. Žeigarnikas Komiso ir tarpininkavimo biurai Prienai
Maušas Garbarskis Aliejaus dirbtuvės Sasnavos valsč., Sasnavos k.
Giršas ir Levinas Plytinės Šumskų valsč.
Mordchelis Milleris Elektros stotys Veisėjai
Jakobas Demantas Miško medžiagos ir kuro gamyba Veiverių valsč., Mauručiai
Rebeka Varšavskienė Lentpjūvės Veiverių valsč., Mauručiai
Chaimas Fridlenderis Garo malūnai Veiverių valsč., Mauručių k
Chaimas Fridlenderis Lentpjūvės Veiverių valsč., Mauručių k.
Aronas Frišmanas Javų prekyba Višakio-Rūda
Solskis ir Broida Aliejaus dirbtuvės Višakio-Rūdos valsč., Jūros k.
Solskis ir Broidė Garo malūnai Višakio-Rūdos valsč., Jūros k.
Solskis ir Broido Lentpjūvės Višakio-Rūdos valsč., Jūros k.