Kauno miesto žydų verslininkų sąrašas Visa Lietuva, 1939 m.

 

Vardas Pavardė Užsiėmimas Adresas Mikro rajonas
B. Ginzbergas Lentpjūvės Vytauto g-vė 128 A.Panemunė
Benjaminas ir Abramas Berelis Šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės Linksmadvario g-vė 3 Aleksotas
Ignas Buršteinas Dažyklos Minkauskio g-vė 1a Aleksotas
Notelis Buršteinas Dažyklos Minkauskio g-vė 15 Aleksotas
Elijas Dineris Dešrų dirbtuvės Minkauskio g-vė 67 Aleksotas
Simonas Grigonis Restoranai ir traktieriai Veiverių g-vė 31 Aleksotas
Genė Olickienė Kepyklos Hariso g-vė 14 Aleksotas
Šamesas ir Gefenas Garo malūnai Minkauskio g-vė Aleksotas
Šapiro ir Levinas Lentpjūvės Minkauskio g-vė 65 Aleksotas
Chaje Šeinzonienė Dažyklos Veiverių g-vė 3 Aleksotas
Frida Bermanaitė Kepurių ir skrybėlių prekyba Juozapavičiaus pr. 65 Šančiai
Mejeris Bermanas Kepurių ir skrybėlių prekyba Juozapavičiaus pr. 44 Šančiai
Berznickis ir Aranavičius Pirtys ir vanos Sodų g-vė 37 Šančiai
Mozė Breneris Mėsos prekyba Juozapavičaus pr. Halė Šančiai
Bukancas ir Seiferis Skardos dirbinių dirbtuvės Juozapavičaus pr. 27 Šančiai
Mejeris Ceitemas Galanterijos prekyba Juozapavičiaus pr. 35 Šančiai
Dovydas Epelšteinas Lentpjūvės Kranto Al. 47 Šančiai
A. Evenšteinas Tepalų dirbtuvės Juozapavičaus pr. 14 Šančiai
F. Fišas Skalbyklos Juozapavičaus pr. 45 Šančiai
Rožė Furmanienė Manufaktūros prekyba Sodo g-vė 11 Šančiai
Berlis Geviseris Galanterijos prekyba Juozapavičaus pr. 42 Šančiai
Benjaminas Giršovičius Komiso ir tarpininkavimo biurai Juozapavičaus pr. 43 Šančiai
Meras Glikmanas Vatos dirbtuvės Juozapavičaus pr. 7 Šančiai
Mašė Grinblatienė Galanterijos prekyba Sodų g-vė 28 Šančiai
Gurvičai G. ir D. Vaistinės Juozapavičaus pr. 54 Šančiai
Jokūbas Gutmanas Avalynės prekyba Juozapavičiaus pr. 35 Šančiai
Jokūbas Gutmanas Avalynės fabrikai ir dirbtuvės Juozapavičaus pr. 35 Šančiai
Š. Ickovičius Galanterijos prekyba Juozapavičaus pr. 30 Šančiai
R. Ipienė Skrybėlių (moteriškų) dirbtuvės Juozapavičaus pr. 24 Šančiai
Z. Jakobsonas Geležies ir įos dirbinių prekyba Juozapavičiaus pr. 36 Šančiai
Vulfas Jankelevičius Mėsos prekyba Juozapavičiaus pr. 72 Šančiai
Samuelis Joelsas Miško medžiagos ir kuro gamyba Sodno g-vė 29 Šančiai
Ch. Kaufmanas Mėsos prekyba Sodno g-vė 10 Šančiai
Icikas Kelzonas Manufaktūros prekyba Juozapavičiaus pr. 34 Šančiai
Nosenas Kotleris Geležies ir įos dirbinių prekyba Juozapavičiaus pr. 63 Šančiai
Calelis Kupricas Geležies ir įos dirbinių prekyba Juozapavičiaus pr. 42 Šančiai
Sora Landsmanienė Daržovių ir vaisių prekyba Juozapavičiaus pr. 40 Šančiai
Faivelis Leibošicas Komiso ir tarpininkavimo biurai Juozapavičaus pr. 41 Šančiai
Feiga Levikienė Galanterijos prekyba Juozapavičiaus pr. 45 Šančiai
Levinas Z. ir L. Lentpjūvės Kranto Al. 35 Šančiai
Lipmanas J. ir Vilenčikas Z. Kolonialė prekyba Juozapavičiaus pr. 44 Šančiai
Goldė Mergošilskienė Daržovių ir vaisių prekyba Juozapavičiaus pr. 47 Šančiai
G. Mergošilskienė Kepyklos Juozapavičaus pr. 47 Šančiai
Eva Neimanienė Mėsos prekyba Ukrainiečių g-vė 17 Šančiai
Lipmanas Pinskis Kepurių ir skrybėlių prekyba Juozapavičaus pr. 46 Šančiai
Eta Rozenholcienė Galanterijos prekyba Juozapavičiaus g-vė 52 Šančiai
Jankelis Sefingas Avalynės prekyba Juozapavičiaus pr. 44 Šančiai
Pesė Stalerienė Gorsetų dirbtuvės Juozapavičaus pr. 36 Šančiai
Šmidt Br. Metalų dirbinių fabrikai ir dirbtuvės Juozapavičaus pr. 10 Šančiai
Berta Šmitienė Mėsos prekyba Kranto Al. 106 Šančiai
R. ir O. Šulcai Miško medžiagos ir kuro gamyba Sandėlių g-vė 4 Šančiai
R. Šulcas Miško medžiagos ir kuro gamyba Siūlų g-vė Šančiai
E. Šulckienė Kepyklos Vokiečių g-vė 44a Šančiai
Geršonas Taftas Kepyklos Vokiečių g-vė 30 Šančiai
Giršas Upiteris Kartono ir popierio dirbinių dirbtuvės Sodnų g-vė 42 Šančiai
L. Vaineris Kepyklos Juozapavičaus pr. 46 Šančiai
Mauša Veberis Mėsos prekyba Juozapavičaus pr. Halė Šančiai
M. Veicmanas Aliejaus dirbtuvės Juozapavičaus pr. 21 Šančiai
Giršas Vinikuras Fotografai Juozapavičaus pr. 58 Šančiai
Ch. Zilbermanas Siuvyklos Juozapavičaus pr. 56 Šančiai
Elijas Abramavičius Kepyklos Airiogalas g-vė 7 Vilijampolė
Simonas Aranauskas Miško medžiagos ir kuro gamyba Jurbarko g-vė 2 Vilijampolė
Simonas Aranauskas Pirtys ir vanos Jurbarko g-vė 2 Vilijampolė
Simonas Benderas Spaustuvės ir cinkolitografijos Linkuvos g-vė 12 Vilijampolė
A. Berzonas Vailokų dirbtuvės Lenkų g-vė 7 Vilijampolė
G. Bezplozvanas Baldų dirbtuvės Stiklų g-vė 29 Vilijampolė
Sara Cernavičienė Mėsos prekyba Ariogalas g-vė 38 Vilijampolė
Eidelmanas ir Zelmansas Kepyklos Skerdyklos g-vė 35 Vilijampolė
Ch. Epšteinas Miško medžiagos ir kuro gamyba Skerdyklų g-vė 5a Vilijampolė
Joselis Evinas Siuvyklos Jurbarko g-vė 17 Vilijampolė
M. Feldšteinas Įvairi mišri prekyba Raudondvario g-vė 15 Vilijampolė
Leiba Fišas Galanterijos prekyba Tilžės g-vė 8 Vilijampolė
Leiba Fišas Kepyklos Tilžės g-vė 8 Vilijampolė
Samuelis Fridmanas Manufaktūros prekyba Tilžės g-vė 3 Vilijampolė
Friedmanas Skardos dirbinių dirbtuvės Skerdyklos g-vė 4 Vilijampolė
Garberienė Kepyklos Tilžės g-vė 4 Vilijampolė
Geleris A. ir Icikovičius J. Lentpjūvės Panerių g-vė 35 Vilijampolė
Hinda Gempelienė Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 6 Vilijampolė
Sonė Gempelienė Mėsos prekyba Linkuvos g-vė 25 Vilijampolė
Giršas Gempelis Mėsos prekyba Jurbarko g-vė 34 Vilijampolė
Icikas Gempelis Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 7 Vilijampolė
Zelmanas Gempelis Mėsos prekyba Airiogalas g-vė 13 Vilijampolė
Gempelis D. ir Cimbleris G. Mėsos prekyba Jurbarko g-vė 52 Vilijampolė
Revika Genkindienė Daržovių ir vaisių prekyba Skerdyklos g-vė 12a Vilijampolė
M. Gneideras Kepyklos Airiogalas g-vė 8 Vilijampolė
Jankelis Ilpiteris Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė Vilijampolė
Nochimas Jankelevičius Kepyklos Linkuvos g-vė 7 Vilijampolė
S.B. Joseferas Elektros malūnai Linkuvos g-vė 45 Vilijampolė
Kacas ir Šišanskis Motoriniai malūnai Panerių g-vė 2 Vilijampolė
Leiba Kačerginskis Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 10 Vilijampolė
Frida Karnauskienė Kepyklos Jurbarko g-vė 20 Vilijampolė
L. ir R. Kirzneris Kirpyklos Jurbarko g-vė 6 Vilijampolė
Giršas-Beras Klotz Mėsos prekyba Jurbarko g-vė 49 Vilijampolė
Basė Kramerienė Koklių dirbtuvės Puodžių g-vė 15 Vilijampolė
Z. Lanas Kepyklos Skerdyklos g-vė 29 Vilijampolė
Reizė-Basė Levinienė Restoranai ir traktieriai Ariogalos g-vė 11 Vilijampolė
Abromas Lipšicas Manufaktūros prekyba Linkuvos g-vė 10 Vilijampolė
Mejeris Lipšicas Kepyklos Linkuvos g-vė 22 Vilijampolė
Girša Lipšicas Koklių dirbtuvės Puodžių g-vė 15 Vilijampolė
Sorė Mejerovičienė Kepyklos Linkuvos g-vė 21 Vilijampolė
Chaja Migancaitė Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 7 Vilijampolė
Š. Muleris Saldainių ir šokolado dirbtuvės Stiklo g-vė 11 Vilijampolė
Okuneckiai Br. Koklių dirbtuvės Koklių g-vė 17 Vilijampolė
Aronas Pinėsas Vaistinės Jurbarko g-vė 3 Vilijampolė
L. Sandlerienė Kepyklos Vidurinė g-vė 15 Vilijampolė
Leonas Šapiro Vaistinės Jurbarko g-vė 10 Vilijampolė
Calelis Šlomovičius Odų fabrikai ir dirbtuvės Mėsininkų g-vė 10 Vilijampolė
F. Šoganienė Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Jurbarko g-vė 5 Vilijampolė
I. Šuras Manufaktūros prekyba Jurbarko g-vė 40 Vilijampolė
Uliamperliai Broliai Mezginių ir trikotažo dirbtuvės Raudondvario g-vė 37a Vilijampolė
Gilelis Veberis Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 5 Vilijampolė
Rašė-Gutė Veisbordienė Manufaktūros prekyba Skerdyklos g-vė 12 Vilijampolė
Rochė-Etė Vicienė Mėsos prekyba Mėsininkų g-vė 4 Vilijampolė
S. Zakonaitė Kepyklos Skerdyklos g-vė 7 Vilijampolė
Abramas-Jonas Zalburgas Elektros malūnai Lenkų g-vė 1 Vilijampolė
Michelis Zelmanas Kepyklos Tilžės g-vė 6 Vilijampolė
B. Ginzbergas Lentpjūvės Vytauto g-vė 128 A.Panemunė