LITVAKŲ ATMINIMO SODAS / LITVAK MEMORIAL GARDEN

Svarbi naujiena!

Sodas – išnaikintos Lietuvos žydų ( litvakų ) istorijos ir kultūros atminties išsaugojimo segmentas. Sodas – atmintis Eretz Yisrael de Galuta, žemei, kurios gyventojai žydai išsibarstė po platų pasaulį, o likusiuosius sunaikino Šoa.. Taip mes reiškiame pagarbą visiems davusiems mums pradžią ir saugome jų atminimą. Pamatykite Lietuvos žemėlapį su obuoliais, žyminčiais štetlus. Žalias – stovi medis. Raudonas – laukia savo sodininko. Paspaudę žalia obuolį pamatysite nuotraukas su medžiais ir obuoliais!
Kviečiame visus uždegti žalių obuolių šviesą!

Веха!

Интерактивный сад памяти Литваков!
Сад – это сегмент сохранения исторической и культурной памяти истребленных литовских евреев (Литваков).Сад – это память об Эрец Исраэль’ де-Галута, земле, еврейские жители которой разбросаны по всему миру, а оставшиеся были уничтожены в Холокосте. Таким образом, мы воздаем должное всем, кто дал нам начало и сохраняем их память.Смотрите карту Литвы с отметками яблок. Зеленoe – посаженное дерево. Краснoe – в ожидании своего садовника. Нажмите на зеленое яблоко, чтобы увидеть фотографии деревьев и яблок!
Мы приглашаю всех зажечь свет зелёных яблок!

An important milestone!
Interactive Litvak Memory Garden!
This garden is a part of the growth of the historical and cultural memory of the exterminated Lithuanian Jews (Litvaks).
The garden is a memory of Eretz Yisrael de Galuta, a land whose Jewish inhabitants have scattered throughout the world, and the rest have been destroyed in the Shoah.
That way, we pay tribute to all who have given us the beginning. That way, we protect their memory.
See the map of Lithuania with apple marks. Green – Standing tree. Red – Waiting for your gardener. Click on the green apple to see photos of trees and apples!
We invite everyone to light the green apple light!

3.57.0

 

Mūsų projektai/ Our Projects


Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo vykdantysis direktorius Eugenijus Bunka pasakoja svečiui iš Australijos Eli Rabinowitz apie Litvakų atminimo sodą. (šaltinis: http://elirab.me/2014/06/03/plunge-salantai-plateliai-lithuania/)

Managing Director of Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund Eugenijus Bunka talks to Eli Rabinowitz about Litvak Memorial Garden (source: http://elirab.me/2014/06/03/plunge-salantai-plateliai-lithuania/)

Litvakų atminimo sodas/Litvak Memorial Garden

planai mplanai In the map of Lithuania that Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund has created in the landscape of the land it purchased, the fund is „planting“ metal apple trees symbolically representing the former Jewish communities. Apples hanging on the trees represent the families that used to live in those communities. Every apple tree has a stylized brass leaf with the name of the community it represents attached to it. Also, a brass leaf with the name of the person who paid for this apple tree, is attached to the respective apple tree. Each apple has a family name written on it. So far 51 iron apple trees have been planted. The price of an apple tree + one apple + transportation + painting + welding + planting is 520 EUR. One apple in memory of a family – 50 EUR. If you would like to „plant“ an apple tree in memory of a former Jewish community, you can make a donation to the Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund’s account with reference „Litvak Memorial Garden“. Please, also write the names of the town and the family (families) that you would like to commemorate. Please also send the names of the town and the family(-ies) to eugenijusbunka@gmail.com or judita@jbfund.lt. Thank you! Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund, Liepiju str. 8, LT-90420 Plateliai, Plunge district, Lithuania. Company code: 300570448 LLC „Šiaulių bankas“, Plungė branch Bank branch address: Telšių St. 1-2A, LT-90162, Plungė, Lithuania Bank branch phone number: +370 448 77010 IBAN (Account Number): LT227182000000071472 SWIFT code: CBSBLT26 Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas

Thank you!


Atminimo akmenys garsiems litvakams / Memorial stones to famous Litvaks

 DSC_0108 D_Šolsonas 140906 (3) DSC_0003

Kadišas* medinėms Lietuvos sinagogoms

DSC_0032 DSC_0080
Pakruojo sinagoga Sedos sinagoga

Pasaulyje yra likusios tik kelios medinės sinagogos, kurių didžioji dalis – Lietuvoje. J.Bunkos labdaros ir paramos fondo direktorius Levas Daumantas Todesas parengė keliaujančią fotografijų parodą „Kadišas medinėms sinagogoms“, kurioje užfiksuota tai, kas liko iš žydų maldos namų. O jie, anot dailėtyrininko P.Galaunės, yra ir lietuviškos architektūros paveldas.

Parodą sudaro dvidešimt įrėmintų, ant drobės atspausdintų fotografijų (1.00 m x 1.40 m). Jose – paskutinių išlikusių 17-os medinių Lietuvos sinagogų nuotraukos bei pora žemėlapių, kuriuose pažymėtos buvusios Lietuvos žydų bendruomenės.

Lietuvos-Lenkijos Respublikoje tokios sinagogos pradėtos statyti 16-ame amžiuje. Medis buvo ne tik pigesnė ir parankesnė medžiaga – anuomet žydų bendruomenės sinagogų statybai dažnai rinkdavosi medį todėl, kad tuometinė valdžia labai nenoriai išduodavo leidimus mūrinėms sinagogoms statyti. Deja, medis – trapi ir neilgaamžė medžiaga. Žemiau pateikta nuotrauka (šaltinis: Deutsches Bundesarchiv) puikiai iliustruoja daugumos medinių sinagogų likimą. Ilgą laiką manyta, kad medinių sinagogų po 2-ojo Pasaulinio karo apskritai neišliko, tačiau dabar žinome kad jų išliko, ir beveik visos išlikusios – Lietuvoje. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas fotografuoti medines sinagogas pradėjo 2007 m. Nuo tada buvo nugriautos dvi medinės sinagogos – Plungėje ir Sedoje. Paroda simboliškai pavadinta „Kadišas medinėms Lietuvos sinagogoms“. Kadišas – malda už mirusiuosius. Visos šios sinagogos mirusios – jose jau niekada niekas nesimels, tačiau norėtųsi, kad jos išliktų bent jau kaip unikalaus Lietuvos žydų paveldo dalis. O kadangi šis paveldas unikalus – jis vertas būti pripažintas ir UNESCO saugomu.

2012 m. paroda „Kadišas medinėms Lietuvos sinagogoms“ buvo atidaryta Vilniaus Rotušėje. Paskui ji iškeliavo į Lenkiją, kur aplankė keturis miestus, iš ten – į Izraelį, kur atidaryta užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus vizito metu. Š. m. lapkričio 10 d. su užsienio reikalų ministerijos pagalba paroda buvo atidaryta Stokholmo žydų bendruomenės centre, Švedijoje. Pernai visą parodos medžiagą įsigijo Floridos žydų muziejus, JAV.

*- malda už mirusiuosius

Projektas „Paskutinis adresas“ 

Etnografinė vaikų stovykla prisiminimams apie žydų bendruomenes rinkti

Lietuvos gyventojų surašymas buvo 1923 ir 1942 metais. Demografinė padėtis Lietuvos miestuose ir miesteliuose lemtingais 1941-aisiais išliko tik žmonių atmintyje. Todėl Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas kartu su Plungės, Mažeikių rajonų moksleiviais planuoja įgyvendinti projektą „Paskutinis adresas“. Fondo lėšomis surengtos dvi – Plungės „Saulės“ gimnazijos tolerancijos centro ir Mažeikių rajono Sedos V.Mačernio gimnazijos moksleivių etnografinės vasaros stovyklos, kuriose vaikai atkūrinėjo Plungės rajono Platelių ir Mažeikių rajono Sedos miestelių planus bei juose gyvenusių žmonių sąrašus. Pagal išlikusius M.Vasiliauskienės prisiminimus atkurtas 1924 metais Plateliuose buvusių pastatų planas ir jame gyvenusių žmonių sąrašas, kiek įmanoma pakoreguotas pagal 1941 metų padėtį. Plateliuose tuo metu buvo apie šimtas pastatų, 18 iš jų priklausė žydams. Planas dabar rodomas fondo kuriamame Litvakų atminimo sode Žemaitijos nacionaliniame parke, Medsėdžių kaime šalia Platelių. Sediškių atkurtą miestelio planą fondas planuoja šią vasarą pagaminti ir padovanoti Sedos bendruomenei. Radęs rėmėjų, pradėtą projektą fondas planuoja tęsti, atkurti Plungės rajonų miestelių 1941 metų planus ir juose gyvenusių žmonių sąrašus tokius, kokius prisimena vietiniai senbuviai. Jau aišku, kad, gavus lėšų, projektą tikrai pavyktų įgyvendinti ir svarstoma apie jo plėtrą Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje.